သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

သေရေခတၱရာ အေမြအႏွစ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ၾကီးမႈး က်င္းပေသာ (ပ်ဴအေမြအႏွစ္) ဓါတ္ပံု ျပပြဲက်င္းပမည္

သေရေခတၱရာ အေမြအႏွစ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ၾကီးမႈး က်င္းပေသာ (ပ်ဴအေမြအႏွစ္)  ဓါတ္ပံု ျပပြဲကို
(၁.၃.၂၀၁၄) မွ (၃၁.၃.၂၀၁၄) ရက္ေန႕ထိ ေရႊဘုန္းပြင့္ စာၾကည္႕တိုက္ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပုလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ပါသည္႕အတြက္ စိတ္ပါဝင္စါးသူ ဓါတ္ပံုဝါသနာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ ဝင္ေရာက္ျပသႏိုင္ပါသည္။
1. ပ်ဴအေမြအႏွစ္ ေခါင္စဥ္ျဖင့္ လိုက္ဖက္ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုသာ လက္ခံျပသ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
2. ဓါတ္ပံုဝါသနာရွင္တဦး လ ွ်င္အမ်ားဆံုး ဓါတ္ပံု (၁၀) ပံု ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။
3. ဓါတ္ပံု အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္။
4. အရည္အေသြးမျပည္႕မွီေသာ၊ ျဖတ္ညွပ္ကပ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ၊ HDR (Hight Dinamic Range) ျပဳလုပ္ထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို သေရေခတၱရာအေမြအႏွစ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ လက္ခံ ျပသသြားမည္ မဟုတ္ပါ။
5. ဓါတ္ပံုဝါသနာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ဓါတ္ပံုမ်ားကို ပံုထုတ္ေပးျခင္း ျပဳရန္မလိုအပ္ပဲ (200 dpi) (24*18) လက္မဆိုဒ္ျဖတ္ျပီး 8bit Tiff File ျဖင့္ တပံု ၊ မျပဳျပင္ ရေသးေသာ မူရင္ File ျဖင့္ တပံု စုစုေပါင္း ၂ပံု ကို CD၊ Memory stick တို႕ျဖင့္ ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။
6. ဓါတ္ပံုေပးပို႕ပါေသာ ဝါသနာရွင္မ်ားသည္ ဓါတ္ပံု ရိုက္ကူးသူအမည္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ဖုန္းနံပတ္၊ လိုင္စင္ ဓါတ္ပံု ၁ပံု၊ ေပးပို႕ထားေသာ ဓါတ္ပံု ၁ပံု စီ၏ File name ၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ကူး ထားေသာတည္ေနရာႏွင့္ camera setting အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ရိုက္ကူးေၾကာင္း ခံဝန္ခ်က္ႏွင့္ အတူ လက္မွတ္ေရးထုိးကာ A4 စါရြက္ျဖင့္ ဓါတ္ပံုေပးပို႕ခ်ိန္တြင္တပါးတည္း ေပးအပ္ရပါမည္။
7. ဓါတ္ပံုမ်ားကို (၁.၂.၂၀၁၄) မွစတင္ကာ (၂၀.၂.၂၀၁၄) ရက္ေန႕အထိ ေရႊဘုန္းပြင့္ စာၾကည္႕တုိက္ စါၾကည္႕တိုက္ ဖြင့္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ၎၊ ဦးဇင္သိန္း (၀၉ ၅၃၁၀၁၂၀)၊ ဦးညီညီႏိုင္ (၀၉ ၄၃၁၂၃၂၁၅) Pixel computer ၊ ဦးျပည္႕ျဖိဳး (၀၉ ၄၃၀၄၇၈၆၂) ၊ ဦးတင္ေအာင္ျဖဴ (၀၉ ၄၅၂၃၃၆၉၄၃) သို႕ ၎ ေပးပို႕ ႏိုင္ပါသည္။
8. ေရြးခ်ယ္ျပသျခင္းခံရေသာ ဓါတ္ပံုဝါသနာရွင္မ်ား အား သေရေခတၱရာ အေမြအႏွစ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ မွ အမွတ္တရ ဂုဏ္္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
9. ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သေရေခတၱရာ အေမြအႏွစ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္သည္။

Sriksetra Heritage Trust – Thayakhittaya Pyay

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 172.69.62.99
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar