သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ ျပည္လံုးကြ်တ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးဝင္းျမင့္ ျပည္ၿမိဳ႔၌ ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြး

ျပည္ စက္တင္ဘာ ၂၈

၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ ျပည္လံုးကြ်တ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ရွင္းလင္းေဆြးေနြးပဲြကို ယေန့ နံနက္ ၉ နာရီက ျပည္ျမို့ သီရိေခတၲရာ ရတနာျမို့ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပရာ လူဝင္မႈျကီးျကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ့အင္အားဝန္ျကီးဌာန ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးဝင္းျမင့္ တက္ေရာက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေနြးသည္။

ထိုသို့ ေဆြးေနြးရာ၌ သန္းေခါင္စာရင္း၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ေနာက္ေျကာင္း ရာဇဝင္မ်ား၊၂ဝ၁၄ ခုနွစ္တြင္ ျပည္လံုးကြ်တ္အဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမူဝါဒ၊ နည္းလမ္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူ မည့္ရက္တို့နွင့္ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္၊ တိုင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္/ ခရိုင္/ ျမို့နယ္နွင့္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ့စည္းထားရိွမႈအဆင့္ဆင့္တို့ကို လည္းေကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္ လူအမို်းအစားမ်ား၊ ေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၏ အသံုးဝင္မႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒကို လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္မွ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစလို ေသာအခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း ဒုတိယဝန္ျကီးက ရွင္းလင္းေဆြးေနြး ေျပာျကားခဲ့သည္။ ထို့ေနာက္ တက္ေရာက္လာ ျကသူမ်ားက သိရိွလိုသည္မ်ားနွင့္ မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းျကရာ ဒုတိယဝန္ျကီးက လည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ့အင္အား ဦးစီးဌာနညႊန္ျကားေရးမွူးခု်ပ္ ဦးျမင့္ျကိုင္က လည္းေကာင္း ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေနြးေျဖျကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို့ ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့ လံုျခံုေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ျကီး၊ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္၊ အမို်းသားလႊတ္ေတာ္နွင့္ တိုင္းေဒသျကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခရိုင္/ျမို့နယ္နွင့္ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ့အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ့မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ခရိုင္နွင့္ျမို့နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားစုစုေပါင္း ၆၁ဝ ခန့္တက္ေရာက္ ခဲ့ျကေျကာင္း သိရသည္။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 172.69.62.99
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar