သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

ႀကိဳ႔ ပင္ေကာက္ၿမိဳ႔ နယ္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပမည္

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္လုံးကၽြတ္ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕ (အထက) ခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွ ကန္ေတာ့ခံ ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား ဖိတ္စာရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ ႂကေရာက္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

အလွဴေငြမ်ားကို-

ဦးတင္ျမင့္ ဖုန္း- ၀၉ ၅၁၇၈၀၆၂၊

ဦးေထြး ဖုန္း -၀၉- ၄၄၈၀၀၆၇၉၅၊

ဦးသိန္း၀င္း ဖုန္း ၀၉- ၇၃၀ ၇၆၂၂၇၊

ဦးစိုးျမင့္ ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၆၇၆၂၁

တို႔ထံ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကပါသည္။

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕

ႀကိဳ႔ပင္ေကာကျ္မိဳ႕နယ္အသင္း(ရန္ကုန္)

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 162.158.79.10
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar