သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

နတ္တလင္းၿမိဳ႔နယ္တြင္းရွိ ေက်းရြာ သံုး ရြာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိ

နတ္တလင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၈

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေခ်ာက္ခမ္းေက်းရြာ၊ ေရၾကည္ေက်းရြာႏွင့္ ေခ်ာင္းခြ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္မွစ၍ ကုိယ့္အားကုိယ္ကိုးလွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါေက်းရြာမ်ား အတြက္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါေက်းရြာမ်ား မီးလင္းေရးအတြက္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားပါ၀င္ေသာ ေက်းရြာမီးလင္းေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စတင္၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မတည္အလွဴရွင္ ထည့္၀င္ေငြ၊ ေက်းရြာျပည္သူမ်ား ထည့္၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္တိုကာလအတြင္း ေက်းရြာမ်ားမီးလင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ေျပာျပခ်က္ အရသိရသည္။ အဆုိပါ ေက်းရြာမ်ားသည္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ၁၀ မိုင္ခန္႔အကြာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေသာ တာပြန္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ၁ ဒသမ ၅ မုိင္ခန္႔အကြာတြင္တည္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္က လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္အခါတြင္ ေက်းရြာျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ တာပြန္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ၁ ဒသမ ၅ မိုင္အရွည္ 11 KV ဓာတ္အားလိုင္းတိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ 100 KVA ဓာတ္အားခြဲ႐ုံတစ္႐ုံစီျဖင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ သုံး႐ုံ တည္ေဆာက္ကာ အဆုိပါေက်းရြာမ်ားရွိ အိမ္ေထာင္စု ၇၃၂ စု လူဦးေရ ၂၄၅၇ တို႔အတြက္ က်ပ္သိန္း ေပါင္း ၁၁၇၀ အကုန္အက်ခံကာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

(၀ဏၰထြန္း)

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 162.158.79.142
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar