သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ လုံၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ား ခ်ထား

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ-၂၇

ပ်ဳၿမဳိ႕ေဟာင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူ ခရီးသြားမ်ား လုံၿခဳံမႈရွိရန္ႏွင့္ အကူအညီရရွိရန္တုိ႔အတြက္ လုံၿခဳံေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခ်ထားေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန အမ်ဳိးသားျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ေအာက္တုိဘာလဆန္းမွစ၍ သေရေခတၱရာေရွးေဟာင္းၿမဳိ႕တြင္ လုံၿခဳံေရး၀န္ထမ္း ၁၄ ဦးႏွင့္ ဗိႆႏုိးၿမဳိ႕ေဟာင္းတြင္ ၁၀ ဦးခ်ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟန္လင္းၿမဳိ႕ေဟာင္းတြင္မူ ခ်ထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွာ လက္ရွိတြင္ေန႔စားအျဖစ္ခန္႔ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ တရား၀င္လခစားမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
““လုံၿခဳံေရး ၀န္ထမ္းေတြကို လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ေပးမထားပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ခန္႔ဖုိ႔ကေတာ့ ဌာနကပဲ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ရာထူးအဆင့္ဆင့္တက္သြားႏုိင္တယ္””ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသနအမ်ဳိးသားျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ဦးစီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ပ်ဴၿမဳိ႕ေဟာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုံၿခဳံေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ““ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး သင္တန္းတက္ရတယ္။ ၁၀ ရက္ၾကာတယ။္ ဘ႕ဲြ ရလူငယ္ေတြမ်ားတယ။္ အရမ္းအသက္ႀကီးတဲ့သူေတြကိုေတာ့မခန္႔ဘူး။ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကိုေစာင့္ ေရွာက္ကာကြယ္ရမွာကို စိတ္ပါ၀င္စားလုိ႔ ၀င္လုပ္တာပါ””ဟုဆုိသည္။ ျပည္ၿမဳိ႕အနီးရွိ သေရေခတၱရာၿမဳိ႕ေဟာင္းတြင္ ပ်ဴၿမဳိ႕ေဟာင္း ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးလုံၿခဳံေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအျပင္ သေရေခတၱရာျပတုိက္အနီး ေမွာ္ဇာရဲကင္းႏွင့္ ၿမဳိ႕ေဟာင္းဇုန္အတြင္း ေအာင္ျမင္ဗာဟုဘုရားအနီးတြင္ လုံၿခဳံေရးရဲကင္းမ်ားထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေဇာ္မင္းထုိက္

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 162.158.79.10
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar