သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

ICT & Mobile Exhibition 2014 Pyay တြင္ Pyay City မွ MV CCTV အမည္ျဖင့္ ပါဝင္ျပသမည္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕ ၊ ယဥ္ေက်းမႈ႐ံု ၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂-၂၃) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကြန္ျပဴတာပညာ႐ွင္အသင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကြန္ျပဴတာလုပ္ငန္း႐ွင္အသင္းတို႔ ပူးေပါင္းကာ က်င္းပမည့္ ICT & Mobile Exhibition 2014 Pyay တြင္ Pyay City မွ MV CCTV အမည္ျဖင့္ ပါဝင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ျပပြဲတြင္ MV CCTV မွ CCTV Camera မ်ား၊ DVR စက္မ်ား၊ DVR Kit မ်ား၊ Isat ၿဂိဳဟ္တုဖုန္းမ်ား၊ Pentax အမွတ္တံဆိပ္ Total Station မ်ားကို ပါဝင္ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး Promotion အေနျဖင့္ 4 Ch DVR Kit, 1 TB Harddisk တပ္ဆင္ထားၿပီး ညဘက္အေမွာင္ထဲတြင္ပါ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ 600 TV Line Camera ၄ လံုး၊ Camera ႀကိဳးမ်ားအပါအဝင္ Setting လုပ္ထားၿပီးကာ အဆင္သင့္သံုးႏိုင္ေသာ DVR Kit ကို ၂၄၉၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းျပပြဲတြင္ Net Guide Journal မွ Media Partner အျဖစ္ပါဝင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး Lenovo, Acer, SingTech, Dell, Samsung, Kaspersky, Do Do Ko Ko, Vivo, Co Co Mobile, Yangon Development, Silicon Power, CB Bank, စိုးစံ, ၿဖိဴးသက္ေအာင္, NSM, WP, CB Bank စသည္ စသည္ Company မ်ားမွလည္း ပါဝင္ျပသမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 162.158.79.10
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar