သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

ျပည္နည္းပညာတကၠလိုလ္တြင္နည္းပညာႏွင့္ အတတ္ပညာ ဆက္စပ္ေနပံုမ်ားေဟာၾကား

ယေန႔ ၂၆.၆.၂၀၁၃ ေန႔ တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ျပဴတာပညာ႐ွင္အသင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ျပဴတာလုပ္ငန္း႐ွင္အသင္း (ျပည္႐ံုးခြဲ) မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္နည္းပညာတကၠလိုလ္ တို႔ပူးေပါင္း၍ IT ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နည္းပညာေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ထိုေဟာေျပာပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းဥကၠဌ ဦးရဲရင့္၀င္း ႏွင့္ ပညာေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦး၀င္းထိန္၀င္း တို႔မွ ျပည္နည္းပညာတကၠလိုလ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား နည္းပညာႏွင့္ အတတ္ပညာ ဆက္စပ္ေနပံုမ်ားေဟာၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 162.158.79.142
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar