သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

ေ႐ႊေတာင္တြင္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ စာအုပ္ျပပြဲ က်င္းပ

ေရႊေတာင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ား အသိပညာဗဟုသုတ တုိးပြားရန္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား တုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ခ႐ုိင္ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမက ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္း၌ ျပန္ၾကားေရးႏွင့ ္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနက ႀကီးမွဴး၍ စြမ္းအားဓာတ္ပံုျပပြဲႏွင့္ စာအုပ္ျပပြဲကို ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက အဆုိပါ ေက်ာင္း၌ က်င္းပသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒၚေအးေအးဆင့္က စာဖတ္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေဟာေျပာသည္။ ဆက္လက္၍ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက စြမ္းအားဓာတ္ပံုျပပြဲႏွင့္ စာအုပ္ျပပြဲမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 172.69.62.99
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar