သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

ဥသွ်စ္ပင္ၿမိဳ႔ကို ဥရွစ္ပင္ၿမဳိ ့(ဥသၽွစ္ပင္ၿမဳိ ့) အၿဖစ္ ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အတည္ၿပဳ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ဥသွ်စ္ပင္ၿမိဳ႔ကို ဥရွစ္ပင္ၿမဳိ ့(ဥသၽွစ္ပင္ၿမဳိ ့) အၿဖစ္ ဖြင့္ပြဲအခန္းအနားကို ၂၇.၆.၂၀၁၃ ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ဥသွ်စ္ပင္ၿမိဳ႔ကို ဥရွစ္ပင္ၿမဳိ ့(ဥသၽွစ္ပင္ၿမဳိ ့) အၿဖစ္ ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ ၆.၆.၂၀၁၃ ရက္ေန ့တြင္အတည္ၿပဳလုိက္ပါသည္ဟုသိ႐ွိရပါသည္။

ရပ္ကြက္အေနျဖင့္
ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ ေရႊပင္ရပ္ကြက္၊ ရတနာပုံရပ္ကြက္ ဟု၍ ၿမိဳ ့ေပၚ ၃ ရပ္ကြက္ႏွင့္
လဲရြာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေညာင္ေခ်ေထာက္ေက်းရြာအုပ္စုတို႔ျဖင့္ဖြဲ ့စည္းၿပီး ၿမိဳ ့အျဖစ္သတ္မွတ္လုိက္ေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 162.158.79.142
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar