သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

ေရွ႕ေနဦးျမင့္ေအးအားျပည္ေတာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ရုံးခ်ဳပ္မွ သတိေပးပုိ႔

၂၉.၈.၂၀၁၃ ေန႔က ပဲခူးတုိင္ေဒသႀကီး (အေနာက္) ျပည္ခရုိင္ ျပည္ျမိဳနယ္ရွိ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးျမင့္ေအးထံသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလြတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံးမွ ေပးပုိ႔သည့္ သတိေပးစာလက္ခံရရွိထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါသတိေပးစာတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦျမင့္ေအးသည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)အရ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္၂ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္း၊ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္ခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္
ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရ ဒဏ္ေငြတစ္ေသာင္းခ်မွတ္ခံ ထားရေသာေၾကာင့္ေရွ႕ေန၊ ေရွ႕ရပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္က်င့္၀တ္သိကၡာကုိ ေဖာက္ဖ်တ္၇ာေရာက္ေၾကာင္းစိစစ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေနာင္တြင္အလား
တူကိစၥမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ သတိေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။ အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးျမင့္ေအးမွ “ေရွ႕ေနလုိင္စင္သိမ္းဖုိ႔လား ဘာကုိသတိေပးတာလဲ ေရွ႕ေနလဲျပည္သူပဲ
ျပည္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဆႏၵကုိေဖာ္ထုတ္မွာပဲ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ရုံးခ်ဳပ္ကုိ ေမးျမန္းစာျပန္ပု႔ိထားတယ္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရတာက ရုံးအခြန္တံဆိပ္ေတြ တန္ဖိုးျမင့္တုန္းက မေက်နပ္လို႔ ဆႏၵျပတုန္းကျဖစ္တာ ေထာင္(၂)ႏွစ္ က်တာကလည္း (RFA)ကို သတင္းပို႔မိလို႔က်တာ။ ဒါေတြအားလံုးဟာ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ရဲ႕ က်င့္၀တ္သိကၡာေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္တာ တစ္ခုမွမရွိဘးူ။ အခုေတာ့ သတိနဲ႕ေနေတာ့မယ္” ဟု၄င္းမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးျမင့္ေအးထံသို႔ေပးပို႔ထားေသာ သတိေပးစာတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ၏ သေဘာထားမ်ားရယူျပီး
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပခဲ့ျပီး ၄င္းအစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေပးပို႔ထားေၾကာင္းသိရသည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(၁)အရ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးျမင့္ေအး အားေနာက္ေနာင္တြင္ အလားတူကိစၥမ်ား ထပ္မံမျပဳလုပ္ရန္ သတိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။

 ျပည္သတင္း             

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 162.158.79.142
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar