သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

နတ္တလင္း ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား သြားလာမႈလြယ္ကူေရး ေဆာင္ရြက္

နတ္တလင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၉

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး နတ္တလင္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ နတ္တလင္း-တာပြန္-မုိးညိဳလမ္း၌ တာပြန္လမ္းပိုင္းကို စတင္လမ္းခင္းေနၿပီျဖစ္သည္။

တာပြန္အ၀င္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ေလးဖာလုံႏွင့္ တာပြန္အထြက္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ေလးဖာလုံျဖစ္ၿပီး တာပြန္ရြာအတြင္း ကတၱရာလမ္း တစ္မုိင္ခင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ၿမိဳ႕နယ္လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးသန္းႏိုင္က ေျပာသည္။ ယခင္ႏွစ္ကလည္း နတ္တလင္း-တာပြန္လမ္းတြင္ နတ္တလင္းအထြက္ ကတၱရာလမ္းႏွစ္မိုင္ခင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ နတ္တလင္းမွတာပြန္သို႔ ကိုးမုိင္၊ တာပြန္မွမုိးညိဳၿမိဳ႕သို႔ ၃၂မုိင္ရွိၿပီး လမ္းႏွင့္တံတားမ်ားကို ယခုအေျခအေနထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပည္သူမ်ား လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔အတြက္ အခ်ိန္မေရြးသြားလာမႈလြယ္ကူေစရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

KM30102013

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 162.158.79.10
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar