သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

Blogger မွာ blog တစ္ခုကို ျပဳလုပ္နည္း

Blogger ကုိ Google ကပုိင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ရွိၿပီးသား Gmail Account တစ္ခုနဲ႔သံုးၿပီး blogger blog တစ္ခုေဆာက္လို႔ရပါတယ္။ အကယ္၍သင္က  ရွိၿပီးသား Gmail Account ကိုအသံုးမျပဳခ်င္ဘဲ account အသစ္တခုေဆာက္ၿပီးသံုးလုိ႔လည္းရပါတယ္။ သင့္မွာ Gmail Account မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ တစ္ခုေဆာက္ဖို႔ေတာ႔လိုအပ္ ပါတယ္။  Blogger blog တစ္ခုေဆာက္ဖို႔ သင့္မွာ  အဆင့္သင့္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ေတာ႔ ……

http://blogger.com ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။

(1) Blogger SignIn

သင္ရဲ႕ Gmail Account နဲ႔ပတ္သတ္တဲ႔…

(၁) Account အမည္

(၂) Password (လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္) တို႔ကို ျဖည့္ၿပီး

(၃) Sign In ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ က profile page တစ္ခုထပ္ေပၚလာပါမယ္။

 

(2) Blogger Profile

 blog ရဲ႕ ပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ သင့္ရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ page ပါ။ အဲဒီမွာ ေရြးစရာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္ Google+ Profile နဲ႔ Limited Profile ပါ။

(၄) အလြယ္ေျပာရရင္ သင္ျဖည့္မယ္ အခ်က္အလက္ေတြအားလံုးကို အျခားသူေတြကိုလည္း သိခြင့္ျပဳတယ္ဆိုရင္ Google+ Profile  ေရြးပါ၊

(၅) သင့္ကို သင္မွန္း မသိေစခ်င္ရင္ေတာ့ Limited Profile ကိုေရြးပါ၊  တြင္ သင္ျဖည့္ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ယၡဳသင္ေဆာက္မည့္ blog ႏွင့္သီးျခားျဖစ္ေစၿပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္ေပးထား ပါလိမ့္မည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ (၄) သို႔မဟုတ္ (၅) တစ္ခုခုကိုဘဲေရြးပါ။

အကယ္၍သင္က (၄) ကိုေရြးလိုက္ရင္ page တစ္ခုေပၚလာၿပီး သင့္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ျဖည့္ရပါလိမ့္မယ္။

(3) Blogger Profile Upgrade

(၆) (၇) (၈) အကြက္ေတြထဲမွာ သင္ Gmail ေဆာက္ခဲ့စဥ္က ေပးခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္းေပၚေနပါလိမ့္မယ္၊ အဲဒီအတိုင္းထားတာကပိုေကာင္းပါတယ္၊ (ျပင္လို႔္လည္းရပါတယ္)

(၉) သင့္ကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဓါတ္ပံုတင္ခ်င္ရင္ Add your photo ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ၊

(4) Upload Profile Photo

(၁၀) select a photo from your computer ကိုႏွိပ္၍ သင္၏ဓါတ္ပံုကို upload တင္ပါ၊

(၁၁) ၿပီးရင္ set as profile photo ကိုႏွိပ္ပါက သင္ေရြးထားေသာ ဓါတ္ပံုအားေတြ႕ရပါမည္။ ဓါတ္ပံုကိုမႀကိဳက္၍ ျပန္ေျပာင္းတင္လိုပါက ဓါတ္ပံုေဘးရွိ change photo မွတဆင့္ေျပာင္းတင္ႏိုင္ပါသည္၊ စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္သြားၿပီဆိုပါက

(၁၂) Upgrade ကိုႏွိပ္ပါက blog တစ္ခုစတင္ရန္ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

အကယ္၍ သင္က limited blogger profile ကုိေရြးခ်ယ္ခဲ႔ပါက

(5) Limited Profile

(၁၃) သင္၏အမည္အရင္းအားဖြက္ထားၿပီး အျခားအမည္တမ်ိဳးျဖင့္သင့္ကို သတ္မွတ္ေစခ်င္သည့္ အမည္ျဖည့္ပါ။

(၁၄) Blogger ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားအား သင္၏ အီးေမးလ္ ထဲသို႔အေရာက္ပို႔ေစလိုပါက အမွန္ျခစ္ပါ၊ ဆႏၵမရွိပါက အမွတ္ျခစ္ကိုႏွိပ္၍ျဖဳတ္ပါ၊

(၁၅)ၿပီးၿပီဆိုပါက continue to blogger ကိုႏွိပ္၍ blog အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ပါ။

(6) Create New Blog

Profile page တုန္းကသင္ျမင္ခဲ့ရတဲ႔ သင့္ရဲ႕ first name နဲ႔ last name ပါ၊ Blog ရဲ႕ အမည္မဟုတ္ပါဘူး၊ Blog ရဲ႕ ပိုင္ရွင္အမည္ပါ။

(၁၆) ဘာသာစကားအတြက္ကေတာ႔ ျမန္မာဘာသာကိုလည္း support မလုပ္ႏိုင္ေသးတဲ႔အတြက္ English(UK) လို႔ဘဲရွိေနပါေစ၊

Blog တစ္ခုစေဆာက္ဖို႔အတြက္ေတာ့-

(၁၇)create blog ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ၊ window တစ္ခုေပၚလာပါမယ္။

(7) Blogger Blog Data

သင့္ရဲ႕ blog နဲ႔ပတ္သက္ေသာ-

(၁၈) Blog ရဲ႕အမည္ (သို႔) Blog ရဲ႕ေခါင္းစီး လို႔လည္းေျပာလို႔ရတဲ့ Blog Title ကိုျဖည့္ေပးရပါမယ္၊

(၁၉) ဒါကေတာ႔ အင္တာနက္ထဲမွာ သင့္ blog ရဲ႕လိပ္စာအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ေပးမယ့္ blog address ကိုျဖည့္ေပးရပါမယ္၊ သင္ျဖည့္လိုက္တဲ့ address ကို အျခားသူသတ္မွတ္ၿပီးသား address ဟုတ္မဟုတ္စစ္ေဆးၿပီး တူေနပါက မတူေအာင္ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးရပါမယ္၊ ဆင္တူ address ရွိၿပီးသားမဟုတ္ပါက အကြက္(၁၉)ေဘးတြင္ အျပာေရာင္ အမွန္ျခစ္ေပၚလာရင္ အဆင္ေျပသြားပါၿပီး၊

(၂၀) ကေတာ့ သင့္ blog ရဲ႕ အျမင္ အျပင္အဆင္ပါ၊ ႀကိဳက္ရာတစ္ခုခုကို ေရြးခဲ့လိုက္ပါ၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ခ်ယ္မႈန္းရပါအံုးမယ္၊

(၂၁)ၿပီးပါက create blog ကိုႏွိပ္လိုက္ပါက သင့္ blog ရဲ႕ Dashboard ကိုေရာက္သြားပါမယ္။

(8) Blogger Dashboard

အကယ္၍ သင္က ဒီေနရာကေန အၿပီးထြက္ခ်င္ပါက အစိမ္းေရာင္အကြက္ရွိ မွ်ားေခါင္းအား ႏွိပ္၍ Sign Out ျဖင့္ထြက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တႀကိမ္ျပန္လာခ်င္ပါက http://www.blogger.com မွ သင္၏ Gmail Account ျဖင့္ SignIn ၀င္လာသည့္အခါ ေတြ႔ရတာကေတာ့ သင္ေပးခဲ့ေသာ blog ေခါင္းစဥ္ပါ၊ ခရမ္းေရာင္အကြက္အတြင္းရွိ view blog ကိုႏွိပ္လိုက္ပါက ျပင္ဆင္ခ်ယ္သထားျခင္းမရွိေသာ သင့္ blog အား plain အေနအထားျဖင့္ေတြ႔ရပါမည္။ အျပာေရာင္အကြက္ထဲရွိ မွ်ားေခါင္းအားႏွိပ္ပါက သင့္ blog ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ၾကည့္႐ႈ၊ ျပင္ဆင္လို႔ရတဲ့ option မ်ားကိုေတြ႔ရပါမယ္၊ တစ္ခုခ်င္းစီေရြးၾကည့္ရင္း ေလ့လာလို႔ရပါတယ္။

အဲဒါဆိုရင္… Blogger / Blogspot blog တစ္ခုေဆာက္ၿပီးသြားပါၿပီ။

ထို႔ေနာက္ Blogger / Blogspot blog တစ္ခုရဲ႕ layout design နဲ႔ template design ကိုလွလွပပ ျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။

Blog Layout ဆိုတာက သင့္ blog ရဲ႕စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ အေၾကာင္းအရာ၊ ပစၥည္းေတြကို ေနရာခ်ထားမႈပံုစံပါ၊ သင့္စိတ္ႀကိဳက္ layout ကိုေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ -

သင့္ blog ရဲ႕ dashboard ကိုေရာက္ေနရပါမယ္၊ ေရာက္ဖို႔အတြက္ သင့္ရဲ႕ Gamil Account ျဖင့္ blogspot.com ထဲသို႔ singIn ၀င္လိုက္ပါ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ post ေတြထဲက signIn ၀င္ပံုကိုျပန္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္၊ (dashboard ထဲကို ေရာက္ေနၿပီးသား သူအတြက္မလိုအပ္ပါ)

သင့္ blog ရဲ႕ dashboard ထဲကိုေရာက္ၿပီဆိုရင္ အေရးပါတဲ႔ more options မွ်ားေခါင္းမွ layout ကို ေရြးခ်ယ္ႏွိပ္လိုက္ပါ။

(1) Blogger Layout Customization

သင္ေရးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာ blog post က စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ဘယ္ဘက္အျခမ္းမွာျမင္ရမွာပါ၊ သင့္ရဲ႕ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း About me နဲ႔ ဘေလ့ာဂ္ပို႔စ္ေတြျဖစ္တဲ႔ Blog Archive ေတြက ညာဘက္အျခမ္းမွာရွိေနမွာပါ၊ အကယ္၍ သင္ကအျခား layout ပံုစံေတြကို ၾကည့္႐ႈၿပီးေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့-

(၁) Template Designer ကိုႏွိပ္၍ Blogger Template Designer စာမ်က္ႏွာသို႔၀င္ေရာက္ပါ၊

(2) Blogger Template Designer Layout

(၂) အကြက္ထဲက Layout ကိုေရြးခ်ယ္ႏွိပ္လိုက္ၿပီ Blogger Layout Selection စာမ်က္ႏွာသို႔ဆက္သြားပါ၊

(3) Blogger Layout Selection

(၃) အကြက္ထဲက လိမ္ေမာ္ေရာင္ ၃.၁ ကေတာ့ သင့္ blog စာမ်က္ႏွာရဲ႕ လက္ရွိ layout အေနအထားပါ၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ တစ္ခုခုကို ေျပာင္းလဲေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္၊

(၄) အကြက္ထဲက လိမ္ေမာ္ေရာင္ ၄.၁ ကေတာ့ သင့္ blog ရဲ႕လက္ရွိ footer အေနအထားပါ၊ သေဘာက်တဲ့ တစ္ခုခုကို ေျပာင္းလဲေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္၊

သင္ေျပာင္းလဲေရြးခ်ယ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ -

(၅) View Blog ကိုႏွိပ္၍ ေျပာင္းလဲသြားမယ့္ သင့္ blog စာမ်က္ႏွာအေနအထားကို ျပန္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္၊

စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ၿပီးဆိုရင္ -

(၆) Apply to Blog ျဖင့္ သင့္ေနာက္ဆံုးေရြးခ်ယ္မႈေတြနဲ႔ သင့္ blog ကိုအမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔ ႏွိပ္လိုက္ႏိုင္ပါၿပီ။

Blog ရဲ႕ background ကို အေရာင္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ image ပံုတစ္ခုခုနဲ႔ျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲထား လိုပါက blog dashboard ကိုအရင္ေရာက္ေအာင္ သြားရပါမယ္။ သင္က blog ထဲကိုမ၀င္ရေသးတဲ့သူဆိုရင္

သင့္ Gmail Account ျဖင့္ blogsport.com ထဲသို႔ signIn ၀င္၍ သင့္ blog ရဲ႕ dashboard ကိုအရင္ေရာက္ေအာင္သြားပါ၊ ၿပီးရင္ အသံုး၀င္တဲ့ more options မွ်ားေခါင္းမွ -

ပထမနည္း – template ကိုေရြး၍ live on blog ပံုေအာက္ရွိ customize ကိုေရြး၍လည္း Blogger Template Designer စာမ်က္ႏွာသို႔ သြား၍ရသလို၊

ဒုတိယနည္း – layout ကိုေရြး၍ template designer ႏွိပ္၍လည္း ေရာက္ ႏိုင္ပါတယ္။

(1) Changing Background

Template နဲ႔ Layout လိုမ်ိဳး သီးသန္႔မီႏူးမရွိတဲ့အတြက္ -

Backgournd

Widths

Advanced ေတြကို ျပဳျပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ေရာက္ေအာင္အရင္ လာရပါမယ္၊

Blog ရဲ႕ေနာက္ခံကို ေျပာင္းလဲမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ -

(၁) Background ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ၊

(2) Background Setting

(၂) အကြက္ကေတာ့ သင္ ေရြးခဲ့တဲ့ template ရဲ႕ေနာက္ခံပံုပါ၊

(၃) အကြက္အတြင္းရွိ မွ်ားအားႏွိပ္၍ ေနာက္ခံပံုကို ေရြးႏိုင္ပါတယ္၊ window တစ္ခုေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

(3) Selecting Background Image

(၄) ကေတာ့ ျမင္ေနရတဲ့ window ကို ျမင္ကြင္းခ်ံဳ႕၊ ခ်ဲ႕ၾကည့္လို႔ရပါတယ္၊

(၅) Upload image ကေနၿပီး သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲကစိတ္ႀကိဳက္ပံုျဖင့္လည္း သင့္ဘေလာ့ဂ္ေနာက္ခံ ကိုေျပာင္းလို္႔ရပါတယ္၊

(၆) အကြက္ကေတာ့ Blogger ကေနေပးထားတဲ့  ေနာက္ခံပံုအမ်ိဳးအစားေတြပါ၊ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီ ထဲမွာ ပံုေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္၊

 (၆)အကြက္ထဲက Abstract ဆိုတဲ့အမ်ိဳးအစားထဲက ပံုေတြျဖစ္ပါတယ္၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအမ်ိဳးအစားထဲက လွလွပပစိတ္ႀကိဳက္ပံုေတြ ကို ေရြးခ်ယ္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္၊ ေရြးလိုက္တိုင္း ေနာက္ခံေျပာင္းလဲသြားတဲ႔ သင့္ blog ကိုျမင္ရမွာပါ၊

(၈) သင့္စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ၿပီးရင္ Done ကိုႏွိပ္ပါ၊

(၉) သင့္ေရြးခ်ယ္မႈကို အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳဖို႔ Apply to blog ကိုေရြးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔၊

(၁၀) View blog ျဖင့္ သင့္ blog ေနာက္ခံကိုျပန္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္၊

ဒါမွမဟုတ္ သင့္အရင္ template အတိုင္းဘဲျပန္ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ -

(၁၁) Use default background and colours ကိုႏွိပ္၍ ျပန္ထားႏိုင္ပါတယ္၊

Blog တစ္ခုလံုးရဲ႕ width၊ blog ထဲမွာရွိတဲ႔ post area width နဲ႔ side bar ရဲ႕ width ေတြကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။

သင့္ blog စာမ်က္ႏွာေပၚမွာျမင္ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြရဲ႕ အက်ဥ္း၊ အက်ယ္ကိုညႇိဖို႔အတြက္ဆိုရင္ အရင္ဆံုး Blogger Template Desinger ဆီကိုအေရာက္လာပါ(ေျပာခဲ့ဘူးတဲ့နည္းလမ္း ႏွစ္နည္းထဲက ႀကိဳက္တဲ့နည္း ကိုသံုး၍ရပါတယ္)။

(1) Blogger Template Designer – Adjust WIdth

ေရာက္ၿပီဆိုရင္ -

(၁) Adjust widths ကိုေရြးပါ၊ အက်ဥ္း၊ အက်ယ္ကိုညိႇလို႔ရတဲ့ Adjusting Blog Widths စာမ်က္ႏွာ သို႔ေရာက္လာပါမယ္။

(2) Adjusting Blog Widths

အျပာေရာင္ေဘာင္အေသးအတြင္းက pixel အေရအတြက္ေတြက သင့္ဘေလာ့ဂ္ရဲ႕ လက္ရွိအေနအထား အက်ဥ္း၊ အက်ယ္ပါဘဲ၊

(၂) အကြက္အတြင္းရွိ ခဲေရာင္ဘားေပၚမွ အျဖဴေရာင္အတံုးအား ဘယ္၊ညာ သိုေရႊ႕၍ သင့္၏ ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုလံုး (entire blog) အား အက်ဥ္း၊ အက်ယ္ကို လိုသလိုညႇိႏိုင္ပါသည္၊ ပံုထဲရွိ အျပာေရာင္ေဘာင္(အႀကီး+အေသး)အတြင္း သင့္၏ ဘေလာ့ဂ္ျမင္ကြင္းတြင္လည္း ေျပာင္းလဲမႈကိုျမင္ႏုိင္ပါတယ္၊

(၃) အကြက္အတြင္းရွိ အျဖဴေရာင္အတံုးကေတာ့ သင့္ဘေလာ့ဂ္ ညာဘက္ရွိ side bar ( About Me ရွိေသာညာဘက္ျခမ္း) ကို အက်ဥ္း၊ အက်ယ္ညႇိေပးပါတယ္

(၄) Apply to blog ျဖင့္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အက်ဥ္းအက်ယ္ကို အတည္ျပဳလိုက္ပါ၊

(၅) View blog ျဖင့္ ျပန္ၾကည့္ ၾကည့္ပါ၊ စိတ္ႀကိဳက္ညႇိပါ၊

(၆) မူလအေနအထားအတိုင္းျပန္ထားလိုၿပီး သင့္ေရြးခ်ယ္မႈေတြကို cancel လုပ္လိုပါက Reset widths to template default ကိုေရြးႏိုင္ပါတယ္။

သင့္ ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ေတြ႔ရမည့္ စာသားမ်ိဳးစံုရဲ႕ အေရာင္၊ ပံုစံ ေတြကိုစိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ Blogger Template Desinger စာမ်က္ႏွာသို႔အရင္ေရာက္ေအာင္သြားပါ။

(1) Blogger Template Designer – Advanced Setting

(၁) Advanced ကိုေရြး၍ပါ။

(2) Changing Advanctd Text Setting

Advanced Setting

(၂) အကြက္အရဆိုရင္ သင္ေျပာင္းလဲ၍ရတဲ့ စာလံုးအမ်ိဳးအစားေပါင္း (၁၄)မ်ိဳးရွိပါတယ္၊ သင္ေရြးလိုက္တဲ့အမ်ိဳးအစား (Blog Title)နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ညာဘက္မွာ သက္ဆိုင္ရာေျပာင္းလဲ ႏိုင္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြေပၚလာမွာျဖစ္သလို ေအာက္ဘက္တြင္ ရွိေသာ ဘေလာ့ဂ္ျမင္ကြင္းထဲတြင္လည္း အျပာေရာင္ေဘာင္ကဲ့သို႔ေသာ အစက္အေျပာက္ေဘာင္ျဖင့္ သင့္ကိုျမင္သာေစရန္ ျပေနပါလိမ့္မယ္၊ သင့္ဘေလာ့ဂ္၏ ေနာက္ခံအေရာင္နဲ႔ လိုက္ဖက္ေသာ စာလံုးအေရာင္၊ အရြယ္အစား၊ ပံုသ႑န္ စသည္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္၊

ဒါေပမယ့္ အခုေလာေလာဆယ္ သင့္ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ အေၾကာင္းအရာစံုစံုလင္လင္ မရွိေသးတဲ့အတြက္ အကြက္(၂)ထဲက အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးအစားေရြးခ်ယ္မႈအတြက္  အစက္အေျပာက္ေဘာင္ေတြကို ဘေလာ့ဂ္ ျမင္ကြင္းထဲမွာျမင္ခ်င္မွျမင္ရအံုးမွာပါ၊ သင့္ဘေလာ့ဂ္ေပၚမွာ blog post ေတြေရးတင္ၿပီးတဲ့အခါမွ ျပန္လာၿပီးေျပာင္းလို႔လည္းရပါတယ္၊

တစ္ခုသိရွိထားရမွာက ယၡဳသင့္ရဲ႕ ေျပာင္းလဲေရြးခ်ယ္မႈေတြဟာ သင့္ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာတိုင္းမွာ တစ္ပံုစံတည္းျမင္ရမယ့္ အျပင္အဆင္ေတြျဖစ္မွာပါ၊ သင္ေရးထားတဲ့ blog post စာမ်က္ႏွာတစ္ခုျခင္းစီအတြက္ သီးျခားအျပင္အဆင္ေတြ ထားလို႔မရပါဘူး၊ တစ္ခုခုေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈဟာ ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုလံုးကို တေျပးညီသက္ေရာက္ပါတယ္၊

(၃) သင္ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ စာလံုးအမ်ိဳးအစားအား မူလအေနအထားအတိုင္းျပန္ထားလိုၿပီး သင့္ျပင္ဆင္မႈေတြကို cancel လုပ္လိုပါက Clear advanced changes to … ကိုေရြးႏိုင္ပါတယ္၊

(၄) Apply to blog ျဖင့္ သင့္စိတ္ႀကိဳက္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္မႈေတြကို အတည္ျပဳလိုက္ပါ၊

(၅) View blog ျဖင့္ ျပန္ၾကည့္ ၾကည့္ပါ၊ စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ပါ၊

အခုအခ်ိန္အထိဆိုရင္ blog ရဲ႕ အလွအပျပင္ဆင္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ခရီးေရာက္သြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အဓိကျဖစ္တဲ့ post / page ေတြေရးႏိုင္ဖို႔အတြက္ tools ေတြအေၾကာင္းကို သိဖို႔ရန္လိုအပ္ပါတယ္။

Blogger ထဲမွာ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ blog တစ္ခုေဆာက္ၿပီးလို႔ ၀ထၳဳတို၊ ေဆာင္းပါးစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြအတြက္ post / page  ေတြကို ေရးဖို႔ blogger ထဲက writing tools ေတြကို အသံုးျပဳရပါမယ္။

Blog ထဲမွာစာေရးေတာ့မယ္ဆိုရင္ blog post အေနနဲ႔ေရးမွာလား၊ blog page အျဖစ္ေရးမွာလား ဆိုၿပီး post နဲ႔ page ဆိုၿပီးရွိပါတယ္။ အဲ… သူတို႔ႏွစ္မ်ိဳးကဘာကြာလဲဆိုရင္ အထင္ရွားဆံုးကြဲျပားခ်က္က စာဖတ္သူေတြက အေၾကာင္းအရာအေပၚ မိမိတို႔အျမင္ေတြနဲ႔ေ၀ဖန္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္၊ ေမးခြန္းေမးျခင္း စတာေတြကိုျပန္ေပးႏုိင္တဲ့ comment section ဆိုတာ post ထဲမွာပါၿပီး  ထဲကအေၾကာင္းအရာေတြကိုေတာ့ ဖတ္ခြင့္သာရွိၿပီး ဘာမွာျပန္ေပးလို႔မရပါဘူး။ စာဖတ္သူေတြျပန္ေပးတဲ႔ ေ၀ဖန္၊ အႀကံျပဳခ်က္ေတြဟာ post နဲ႔တြဲလွ်က္ျဖစ္ေနမွာပါ၊ အျခားစာဖတ္သူေတြကလည္း ျမင္ရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စာေရးသူေတြအေနနဲ႔က မိမိတို႔ေရးတဲ႔အေၾကာင္းအရာအေပၚ စာဖတ္သူေတြရဲ႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အျမင္ေတြကို ျပန္သိခ်င္ရင္ေတာ့ post အေနနဲ႔ေရးပါ၊ ဒါမွမဟုတ္ စာဖတ္သူေတြရဲ႕အျမင္ဘယ္လိုရွိလဲဆိုတာ သိဖို႔မလိုအပ္တဲ့အေၾကာင္းအရာဆိုရင္ page အေနနဲ႔ေရးႏိုင္ပါတယ္။

Post အေနနဲ႔ဘဲေရးေရး… page အေနနဲ႔ဘဲေနေရးေရး… ပထမဆံုး Blogger ထဲေရာက္ဖို႔ သင့္ Gmail နဲ႔ SignIn ၀င္လိုက္ပါ၊ သင့္ Blog ရဲ႕ Dashboard ကိုေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ Dashboard ကိုေရာက္ၿပီးဆိုရင္ အသံုး၀င္ေသာ မွ်ားေခါင္း more options ကိုအၿမဲသတိရပါ၊ အဲဒီမွ်ားေခါင္းကိုႏွိပ္၍ post ေရးမယ့္သူက post ကိုေရြးပါ၊ page ေရးမယ့္သူက page ကိုေရြးပါ၊

(1) Blogger Post Page Menu

(၁)Post ေရးမယ့္သူက New post ကိုေရြးပါ၊ Page ေရးမယ့္သူက New page ေအာက္ရွိ Blank page ကိုေရြးပါ။

(2) Blogger Writing Tools

 ျမန္မာစာ႐ိုက္ဖို႔အတြက္ Ctrl+Shift ျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီ font သို႔ေျပာင္း႐ိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ ဘာသာကို ျပန္ေျပာင္းေရးလိုတယ္ဆိုရင္ Ctrl+Shift ျပန္ႏွိပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပံုရဲ႕အေပၚပိုင္းမွာေတြ႔ရတဲ႔ လိမ္ေမာ္ေရာင္အမွတ္စဥ္ေတြ တပ္ထားတာကေတာ့ Blogger က support လုပ္ေပးတဲ့ စာ႐ိုက္တဲ့အခါ အသံုးျပဳလို႔ရတဲ့ writing tools ေတြပါဘဲ။ Microsoft word ထဲမွာေတြ႔ရတဲ႔ tools ေတြလိုပါဘဲ။ Microsoft word ကိုအသံုးျပဳတတ္တဲ့သူဆိုရင္ မခက္ခဲေတာ့ပါဘူး။ Writing tools ေတြရဲ႕ေအာက္ဘက္မွာ အမွတ္စဥ္တပ္ထားတဲ့ စာေတြ၊ ပံုေတြကိုျမင္ရမွာပါ။  အဲဒီအမွတ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီဟာ tools ေတြရဲ႕အမွတ္စဥ္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ပါတယ္။

(၁) ကေတာ့ စာလံုးပံုစံ (Font)ပါ၊ ေဘးနားက မွ်ားေခါင္းကိုႏွိပ္ၿပီး ေပးထားတဲ့(၈)မ်ိဳးထဲက ႏွစ္သက္ရာ စာလံုးပံုစံကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ဥပမာ-ေခါင္းစဥ္ကပံုစံတစ္မ်ိဳး၊ စာပိုဒ္ေတြကပံုစံတစ္မ်ိဳး ႀကိဳက္သလိုထားႏိုင္ပါတယ္။

(၂) ကေတာ့ စာလံုးအရြယ္အစား (Text size)ပါ၊ အေသးဆံုး(smallest) ကေန အႀကီးဆံုး(largest) ဆိုၿပီး (၅)မ်ိဳး ရွိပါတယ္၊ သင့္ေတာ္သလိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

(၃)၊(၄)၊(၅) ေတြကေတာ့ ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ဆိုင္ပါတယ္၊ ေခါင္းစဥ္ႀကီးလား၊ အခြဲေခါင္းစဥ္လား၊ ေခါင္းစဥ္ေသးလား အေပၚမွာမူတည္ၿပီး စာလံုးရဲ႕အရြယ္အစားကို ေျပာင္းလဲေပးပါလိမ့္မယ္၊ normal ဆိုတာကေတာ့ စာပိုဒ္ေတြရဲ႕ စာလံုးအရြယ္အစားနဲ႔ တူပါတယ္။

(၆) မွာေတြ႔ရတဲ့ ‘B’ – စာလံုးကိုပိုထူေစၿပီး၊ ထင္သာျမင္သာရွိေစပါတယ္၊ ‘I ’ – စာလံုးကိုေစာင္းေစာင္းေလးျဖစ္ေစပါတယ္၊ ‘U’ – စာလံုးေအာက္မွာမ်ဥ္းတားလို႔ရပါတယ္၊ ‘ABC’ – စာလံုးေတြကို အလယ္ကေနမ်ဥ္းေၾကာင္းနဲ႔ျခစ္လို႔ရပါတယ္။

(၇) ကေတာ့ စာလံုးေတြကို အေရာင္စံုသံုးလို႔ရပါတယ္။

(၈) ကလည္း ျမင္ရသလိုပါဘဲ စာလံုးေတြရဲ႕ေနာက္ခံကို အေရာင္နဲ႔ထားဖို႔လိုအပ္ရင္ အသံုးျပဳပါတယ္။

(၉)ကေတာ့ အျခား web page တစ္ခုကို ခ်ိပ္ဖို႔လိုအပ္လာရင္ အသံုးျပဳပါတယ္။ ဥပမာ – မိမိတို႔အေၾကာင္းအရာစာမ်က္ႏွာေပၚရွိ (အျခား web page ႏွင့္ခ်ိပ္ခ်င္ေသာ) စာေၾကာင္း၊ စာလံုးကို select မွတ္လိုက္၍ tools bar ေပၚရွိ အမွတ္စဥ္(၉)Link ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ၊

(3) Linking To Another Web Page

 သင္ခ်ိပ္လိုေသာ webpage ရဲ႕ Internet Address ကို စာလံုးအမွားအယြင္းမရွိ ႐ိုက္ထည့္ပါ၊ ေပၚလာမည့္ စာမ်က္ႏွာအား လက္ရွိပြင့္ေနေသာ စာမ်က္ႏွာကိုမဖံုးေစဘဲ သီးသန္႔ စာမ်က္ႏွာျဖင့္ေပၚေစလိုက အစိမ္းေရာင္အကြက္အား အမွန္ျခစ္ပါ။ ၿပီးရင္ OK ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။

(၁၀)ကိုသံုး၍ မိမိတို႔ေရးေနေသာစာမ်က္ႏွာထဲတြင္ ဓါတ္ပံုမ်ားထည့္၍ရပါတယ္။ ဓါတ္ပံုထည့္လိုေသာေနရာမွာ cursor ကိုေနရာခ်(mouse ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ)၍ tools bar ေပၚရွိ အမွတ္စဥ္(၁၀) ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ၊

(4) Uploading Image Into Blog Page

သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲမွ ဓါတ္ပံုမ်ားကို သင့္ blog page/post ထဲသို႔တင္ရန္အတြက္ upload ကိုႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးရင္ choose files ကိုႏွိပ္ပါ၊ window အသစ္တစ္ခုေပၚလာပါမယ္၊ ၿပီးရင္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲရွိ ဓါတ္ပံုမ်ားထည့္ထားေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္ေအာင္သြား၍ ႏွစ္သက္ရာဓါတ္ပံု(မ်ား)ကို ေရြးခ်ယ္၍ open ကိုႏွိပ္ပါ။ အမွတ္စဥ္(၄)ကဲ့သို႔ သင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားျမင္ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ အမွတ္စဥ္(၄)ထဲရွိ သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဓါတ္ပံု(မ်ား)ကို select မွတ္၍ Add Selected ခလုပ္ကိုႏွိပ္လိုက္ပါက သင့္ ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာထဲသို ထိုဓါတ္ပံုမ်ားေရာက္သြားပါလိမ့္မည္။

သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲမွသာမဟုတ္ဘဲ သင္၏ ဘေလာ့ဂ္၊ picasa web album၊ မိုးဘုိင္းဖုန္း၊ web camera နဲ႔ အျခားေသာ web url ထဲရွိဓါတ္ပံုမ်ားကိုလည္း သင့္ဘေလာ့ဂ္ထဲသို႔ upload တင္ႏိုင္ပါသည္။ ဓါတ္ပံုအမ်ိဳးအစားေတြက JPG,GIF,PNG တို႔ျဖစ္ရပါမယ္။

(၁၁)ကေတာ့ video ဖိုင္ေတြကို တင္ဖို႔ပါ။ video ေပၚလိုေသာေနရာမွာ cursor ကိုေနရာခ်(mouse ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ)၍ tools bar ေပၚရွိ အမွတ္စဥ္(၁၁) ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ၊

(5) Uploading Video Into Blog

သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲမွ video ဖိုင္မ်ားကို သင့္ blog page/post ထဲသို႔တင္ရန္အတြက္ upload ကိုႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးရင္ choose a video to upload ကိုႏွိပ္ပါ၊ window အသစ္တစ္ခုေပၚလာပါမယ္၊ ၿပီးရင္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲရွိ video ဖိုင္မ်ားထည့္ထားေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္ေအာင္သြား၍ ႏွစ္သက္ရာvideo ဖိုင္ကို ေရြးခ်ယ္၍ open ကိုႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးရင္ Upload ခလုပ္ကိုႏွိပ္လိုက္ပါက သင့္ ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာထဲသို႔ ထိုvideo ဖိုင္ေရာက္သြားပါလိမ့္မည္။ Upload လုပ္ေနစဥ္ ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းပါ။

သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲမွသာမဟုတ္ဘဲ အမွတ္စဥ္(၅)အစိမ္းေရာင္ေဘာင္အတြင္းရွိေသာ ေနရာမ်ားမွ video ဖိုင္မ်ားကိုလည္း သင့္ဘေလာ့ဂ္ထဲသို႔ upload တင္ႏိုင္ပါသည္။

(၁၂) ကေတာ့ jump break ပါ။

(၁၃) left-aligned ပါ၊ ေရးလိုက္တဲ့စာေၾကာင္းေတြ၊ စာပိုဒ္ေတြကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုအညီျဖစ္ေအာင္ ညႇိေပးပါတယ္။

(၁၄) right-aligned ပါ၊ ေရးလိုက္တဲ့စာေၾကာင္းေတြ၊ စာပိုဒ္ေတြကို ညာဘက္ျခမ္းကိုအညီျဖစ္ေအာင္ ညႇိေပးပါတယ္။

(၁၅) center-aligned ပါ၊ ေရးလိုက္တဲ့စာေၾကာင္းေတြ၊ စာပိုဒ္ေတြကို အလယ္အညီျဖစ္ေအာင္ ညႇိေပးပါတယ္။

(၁၆) justify ပါ၊ ေရးလိုက္တဲ့စာေၾကာင္းေတြ၊ စာပိုဒ္ေတြကို ဘယ္ညာႏွစ္ဘက္လံုး အညီျဖစ္ေအာင္ညႇိေပးပါတယ္။

(၁၇) ကေတာ့ စာေၾကာင္းေတြ၊ စာလံုးေတြကို အမွတ္စဥ္တပ္ရန္အသံုးျပဳပါတယ္။

(၁၈) ကေတာ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို စာပိုဒ္လိုမဟုတ္ဘဲ အခ်က္အလက္နဲ႔ ေရးျပခ်င္တဲ့အခါသံုးပါတယ္။

(၁၉) စကားေျပာေတြထည့္လိုတဲ့အခါသံုးပါတယ္။

(၂၀) အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအတြက္ စာလံုးေပါင္းအမွားအမွန္စစ္လို႔ရပါတယ္။

(၂၁) စာေရးမယ့္ language ကိုလည္းေရြးႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာ language မပါပါ။

(၂၂) ဘယ္ဘက္ margin ကေနစေရးတာပါ။(ပံုမွန္ပါ)

(၂၃) ကေတာ့ တခ်ိဳ႕ေသာ ညာဘက္ margin ကေန စာေၾကာင္းစေရးေသာ (ဥပမာ-တ႐ုတ္စာ) ဘာသာေတြအတြက္ပါ။

(၂၄) ကက်ေတာ့ သင့္ post/page ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္အမည္ေရးရမည့္ေနရာပါ။ ျမန္မာလိုလည္းေပးလို႔ရပါတယ္၊ Ctrl+Shift ျဖင့္ ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။ စာမ႐ိုက္ခင္ကတည္းကလည္း ေခါင္းစဥ္အမည္ကိုေပးထားလို႔ရပါတယ္။

(၂၅) compose ကေတာ့ ပံုမွန္လိုဘဲ စာ႐ိုက္တဲ့ mode ပါ။ New post/page အေနနဲ႔၀င္လာကတည္းက default အေနနဲ႔ ျဖစ္ၿပီးသားပါ။

(၂၆) HTML ကေတာ့ compose mode ထဲမွာသင္ခ်ယ္မႈန္းထားတဲ့ သင့္ post/page ေတြရဲ႕ content ေတြကို သင္ေျပာင္းလဲထားတဲ့ format ေတြအတိုင္း html code ေတြကို သင့္အစားအလိုအေလွ်ာက္ ထုတ္ေပးပါတယ္။ သင္ကူးေျပာင္း၍ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာေရးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ compose mode ထဲမွာဘဲျပန္လာေရးရပါမယ္။

(၂၇) Save ကေတာ့သင္႐ိုက္လက္စ စာေတြကိုယာယီသိမ္းထားဖို႔ပါ။ သင္စာ႐ိုက္ေနစဥ္မွာလည္း စကၠန္႔အနည္းငယ္ အတြင္း အလိုအေလွ်ာက္ ခဏခဏ သိမ္းေပးထားပါတယ္။

(6) Editing Blog Page/Post

Post ဆိုရင္လည္း သင္ေရးထားသမွ် posts ေတြျမင္ရပါမယ္၊ Page ဆိုရင္လည္း သင့္ရဲ႕ pages ေတြမွန္သမွ်ျမင္ရပါမယ္။ အဲဒီထဲကမွ သင္ျပင္လိုေသာ၊ ဆက္ေရးလိုေသာ post သို႔ page ၏ Edit ကိုႏွိပ္၍ သင့္ post သို႔ page ၏ compose mode သို႔ျပန္၀င္လာၿပီး ဆက္လက္ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

Post နဲ႔ page ကြဲျပားခ်က္က သူတို႔ရဲ႕ setting ပိုင္းမွာပါ။ Post အတြက္ေတာ့ Labels ၊ Schedule ၊ Permalink ၊ Location နဲ႔ Options ဆိုၿပီးရွိပါတယ္။ Page မွာကေတာ့ Options တစ္ခုဘဲရွိတာပါ။ post နဲ႔ page ရဲ႕ options အခ်က္အလက္ေတြက အတူတူပါဘဲ။

(၂၈) Preview ကေတာ့ သင္စာ႐ိုက္ေနစဥ္ သင့္ရဲ႕အေၾကာင္းအရာေတြကို ခ်ယ္မႈန္းထားပံုေတြကို တကယ့္ webpage ထဲမွာ ဘယ္လိုပံုစံအေနနဲ႔ျဖစ္ေနမလဲဆိုတာ ႀကိဳတင္အစမ္းၾကည့္တဲ့သေဘာပါ။ (ဥပမာ- အေရာင္ေတြသံုထားတာ လိုက္ဖက္မႈရွိမရွိ၊ စာလံုးအရြယ္အစားအႀကီးအေသးအေျခအေနေတြ အဆင္ေျပမေျပ စသည္တို႔ကိုပါ)

(၂၉) ကေတာ့ သင့္ရဲ႕ page/post လံုး၀အၿပီးသတ္ၿပီးစီးသြားၿပီ၊ စိတ္ႀကိဳက္လည္းခ်ယ္မႈန္းလို႔ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ Publish ကိုႏွိပ္၍ Blogger ရဲ႕ webserver ေပၚသို႔အမွန္တကယ္ တင္လိုက္လို႔ရပါၿပီ။

(၃၀) Close ကိုႏွိပ္၍ စာ႐ိုက္ျခင္းမွ ထြက္ႏိုင္ပါတယ္။

အကယ္၍မ်ား သင္က publish လုပ္ၿပီးသား page/post ေတြကို ျပန္ျပင္ခ်င္တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေရးလက္စမၿပီးခင္ သိမ္း၍ထြက္ခဲ့ၿပီးမွ ျပန္ဆက္ေရးခ်င္တယ္ဆိုရင္ သင့္ဘေလာ့ဂ္ dashboard ထဲသို႔ေရာက္ေအာင္၀င္လာၿပီး more options မွ်ားေခါင္းထဲမွ post/page ေရြးပါ။

(7) Setting Up Blog Post/Page

Post setting ထဲမွာပါတဲ့-

(က) Labels ဆိုတာကေတာ့ သင္ေရးထားတဲ႔သင့္ရဲ႕ post ဟာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ပါတယ္ဆိုတာ search engine ကိုသိေစခ်င္တဲ့အခါ keywords ေတြကိုသတ္မွတ္ေပးတာပါ။ (ဥပမာ-သင္ေရးတဲ့အေၾကာင္းက ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔လည္းဆိုင္တယ္၊ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းဆိုလည္းဟုတ္တယ္ဆိုရင္ ‘ႏွလံုးေရာဂါ’၊ ‘လူ႔က်န္းမာေရး’၊ ‘ေသြးတိုးျခင္း’ စတဲ့ keywords ေတြကို labels အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္၊ အဂၤလိပ္လိုလည္းသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္အကၡရာ နဲ႔ ျမန္မာအကၡရာအကူးအေျပာင္းအတြက္ ctrl+shift ကိုအၿမဲသတိရပါ။) သတ္မွတ္ၿပီးရင္ Done ကိုႏွိပ္၍ ေနာက္တစ္မ်ိဳးသို႔ ဆက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

(ခ) Schedule ဆိုတာက သင့္ post ကို publish လုပ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္ကိုမွတ္ေပးတာပါ။ Automatic ဆိုတာက လက္ရွိအခ်ိန္အတိုင္းမွတ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး၊ အကယ္၍သင္က လက္ရွိအခ်ိန္အတိုင္းမဟုတ္ဘဲ publish လုပ္တဲ့အခ်ိန္ကို သင့္စိတ္ႀကိဳက္အခ်ိန္တခုခုအျဖစ္သတ္မွတ္ခ်င္ရင္ set date and time ကိုေရြးႏိုင္ပါတယ၊္ (ပံုမွန္အားျဖင့္ Automatic အတိုင္းဘဲထားၾကပါတယ္)။ ၿပီးရင္ Done ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။

(ဂ) Permalink ဆိုတာက သင့္ post ရဲ႕ web/internet address ကိုသတ္မွတ္ေပးတာပါ။ Automatic ဆိုတာကသင့္ post title အတိုင္း html ဖိုင္အျဖစ္သင့္ blog အတြက္ Blogger ကသတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာမွာ သိမ္းေပးတာပါ၊ (ပံုမွန္အားျဖင့္ Automatic ကိုဘဲေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္၊ ဒါမွသင့္ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာဖိုင္ေတြဟာ တစ္ေနရာတည္းမွာ တစ္စုတစ္စည္းတည္းရွိေနမွာပါ)။ Custom ဆိုတာက Blogger ကသတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာမွာ မသိမ္းလိုဘဲ သင့္ကိုယ္ပိုင္ own server ေနရာ (သို႔) သင္အသံုးျပဳခြင့္ရွိတဲ့ web server ေနရာမွာသိမ္းထားခ်င္တဲ့အခါ ေရြးပါတယ္။

(ဃ) Location ကေတာ့ သင့္ရဲ႕လက္ရွိ ေနထိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံအမည္နဲ႔ရွာလိုက္ရင္ Googel Map ကအလိုလိုသင့္တည္ေနရာကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခု Options ကေတာ့ post နဲ႔ page ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွာပါၿပီး အတူတူဘဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေျပာျပပါမယ္။

(င) Reader comments အေနနဲ႔က post အတြက္ဆိုရင္ Allow ကိုေရြးခ်ယ္ထားသင့္ၿပီး၊ page အတြက္ဆိုရင္ Don’t allow ကိုေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္၊ don’t allow မွာဘဲရွိၿပီးသား comments ေတြကိုေတာင္ စာဖတ္သူကို မျမင္ေစလိုပါက  hide existing ကိုေရြးပါ၊ ျမင္ေစလိုပါက show existing ကိုေရြးပါ။

(စ) compose mode အတြက္ကို show HTML literally ကိုဘဲ ေရြးခ်ယ္ထားပါ။

(ဆ) line break အတြက္ကိုလည္း use <br> tag ကိုဘဲေရြးခ်ယ္ထားပါ။

ကဲ…ခုေလာက္ဆိုရင္ သင့္ blog တစ္ခုကို သင္ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏိုင္သြားပါၿပီး။ အကယ္၍မ်ား သင္က သင့္ရဲ႕ own blog ကေနၿပီး အစုအေပါင္းနဲ႔ ဖြဲ႔ၿပီးေရးလို႔ရမယ့္ Group/Collaborative Blog အျဖစ္ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ သင္နဲ႔အတူ ေရးၾကမယ့္ authors ေတြကို ဖိတ္ေခၚရပါမယ္။

သင္၏ blog ထဲမွာ တျခားသူေတြကိုလည္း စာလာေရးဖို႔ဖိတ္ေခၚႏိုင္ပါတယ္။ သင္က blog ကို စေဆာက္တဲ့သူျဖစ္တဲ့အတြက္ blog owner ျဖစ္သလို blog admin လည္းျဖစ္ပါတယ္။ Invite လုပ္ရန္အတြက္ သင့္ blog dashboard ကိုေရာက္ေအာင္သြားပါ၊ Dashboard ရဲ႕ more options ထဲမွ Setting Menu ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

(1) Inviting New Blog Authors

Setting Menu ထဲက Basic sub-menu ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ Permission ထဲက Blog Authors ထဲမွာရွိတဲ့ ခရမ္းေရာင္အကြက္ထဲက ‘+Add Authors’ ကို ႏွိပ္ၿပီး သင္ invite လုပ္လိုေသာ သူမ်ား၏ email မ်ားကို ႐ိုက္ထည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ လိမ္ေမာ္ေရာင္ ‘Invite Authors’ ကိုႏွိပ္ရပါမယ္။

Setting -> Basic ထဲမွာ blog title, blog description ေတြ blog address စတာေတြကိုလည္း ျပန္ျပင္လို႔ရပါတယ္။ အျပာေရာင္ေဘာင္ကြက္ေတြထဲက ‘Edit’ ေတြကိုမွတဆင့္ ၀င္ျပင္ႏိုင္ပါတယ္။

 ဒါကေတာ့ Blogger မွ Blog တစ္ခု ျပဳလုပ္နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပံုကေတာ့တစ္ခုတည္းပါဝင္တဲ့အတြက္ နားလည္ဖို႔အခက္အခဲ႐ွိႏိုင္တာမို႔ ပံုျပည့္ျပည့္စံုစံုပါဝင္တဲ့ေအာက္က PDF Version ကို Download သို႔ View လုပ္ကာၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 173.245.52.102
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar