သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

သက္တန္႔ေရာင္ ကဖီးႏွင့္ စားဖြယ္စံုဆိုင္တြင္ IT နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုက်င္းပၿပဳလုပ္

၂၉.၆.၂၀၁၃ ေန႕လည္ (၁း၀၀) နာရီခန္႔တြင္ ၿပည္ၿမိဳ႕ ေရႊတေခ်ာင္းလမ္း၊ သက္တန္႔ေရာင္ ကဖီးႏွင့္ စားဖြယ္စံုဆိုင္တြင္ IT နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုက်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။

အဆိုပါနည္းပညာဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေ႐ွ႔ဆက္ၿပီး အပါတ္စဥ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာဒီပလိုမာမ်ား တက္ေရာက္ရန ္နည္းလမ္းမ်ားေဆြးေႏြးၿခင္း၊ နည္းပညာတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အပါတ္စဥ္ေတြ႕ဆံုရန္ ေဆြးေႏြးၿခင္း၊ နည္းပညာမ်ား ဖလွယ္ မွ်ေ၀ၿခင္း၊ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ E.book Video ႏွင့္ Software မ်ားအခမဲ့မွ်ေ၀ၿခင္း၊ စုစည္းေလ့လာၿခင္း မ်ားၿပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲကိုၿပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲကို စိတ္၀င္စားသူ ၂၀ ခန္႕တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဦးထြန္းလွၿဖဴ ႏွင့္၀ါသတနာတူ မ်ားမွ ဦးစီးၿပဳလုပ္သြားခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 162.158.79.142
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar