သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

Contact

ျပည္ စီးတီး (www.pyaycity.com) အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ေအာက္ပါ Email ကို ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။

images_email

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 173.245.52.102
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar