သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

Uncategorized

ခြင့္ျပဳမိန္႕မရေသာ္လည္း ပီအာရ္ အလိုမရွိေၾကာင္း ျပည္ျမိဳတြင္ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္ ဆႏၵျပ

ျပည္႕သဲေမာင္(ျပည္) ျပည္ ၾသဂုတ္လ (၄) ရက္

pyaycity-protest-on-august-2014

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျပည္ခရိုင္ ၊ ျပည္ျမိဳ႕ရွိနိုင္ငံေရး အင္အားစုျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက ဦးေဆာင္၍ ခြင့္ျပဳမိန္႕မရေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လ(၄)ရက္ေန႕တြင္ ပိအာရ္စနစ္အလိုမရွိေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ Continue reading

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 173.245.52.102
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar