သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

အေထြေထြ

ျမန္မာ့ ပထမဆံုး ကမၻာ႔အေမြ အႏွစ္စာရင္း၀င္ ပ်ဴၿမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံမ်ား

မွဴးအိမ္ဇင္

images_pyaycity-sriksetra-old-township

ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္ တည္ရွိခဲ့ေသာ ဟန္လင္း၊ သေရေခတၱရာႏွင့္ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းတို႔ကုိ ကုလသမဂၢ ပညာေရးသိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (ယူနက္စကို) က ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ (World Heritage List) အျဖစ္ ၂၂-၆-၂၀၁၄ ရက္က ကာတာႏုိင္ငံ ဒိုဟာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ (၃၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ အစည္းအေ၀း၌ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ Continue reading

ေနထီးေဆာင္းျခင္း (Halo Phenomenon)

ေဒါက္တာထြန္းလြင္

pyaycity-sun-umbrella

ဒီကေန႕ျပည္ျမိဳ႕ဖက္မွာ ေနထီးေဆာင္းတာကို ေတြ႕ႀကရေတာ့ လူေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာေနႀက တယ္လို႕ သတင္းမီဒီယာဌာနႀကီးတစ္ခုက အသိတစ္ေယာက္က ဖံုးဆက္ေျပာလာပါတယ္။ Continue reading

လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ေဒၚခင္ခင္ညိဳ (ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန)

ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုး ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ ေဆာင္ရြက္ၾကေတာ့မည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ၁၂ ရက္ၾကာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းႀကီး စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္အဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားကုိ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူခဲ့ရာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒကုိ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒကုိပင္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္လည္း ဆက္လက္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

Continue reading

တန္ေဆာင္မုန္း လျပည္႕ညႏွင္႕ မဲဇလီဖူးသုပ္

တန္ေဆာင္မုန္းလသည္ မုိးကာလက စိုစိုစြတ္စြတ္နဲ႔ အသြားအလာခက္ခဲသမွ်ကို ဖယ္ရွားပစ္လုိက္လို႔ ပြင့္လင္းသာယာ သြားခင္းလာခင္းသာတဲ့ အခ်ိန္အခါျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး လြတ္လပ္တက္ႂကရႊင္လန္းေနၾကတဲ့ ရာသီခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္မွာ ၾကယ္နကၡတ္တာရာတို႔ စံုညီစြာထြက္ၾကၿပီး အလင္းေရာင္တို႔ကလည္း အစြမ္းကုန္ထြန္းလင္းေတာက္ပၾကပါတယ္။

Continue reading

သန္းေခါင္စာရင္း ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္

လူဦးေရ ေရတြက္ျခင္းကုိ ကမၻာေပၚတြင္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၀၀၊ တ႐ုတ္ျပည္၊ ေဘဘီလုိနီယား၊ ဂရိႏွင့္ ေရာမတုိ႔တြင္ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ခန္႔စသည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံအက်ဳိး သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေလ့လာသိရွိရသည္။

Continue reading

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 173.245.52.102
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar