သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

History

ျပည္-သေရေခတၱရာ

ျပည္ၿမိဳ႕သည္ဧရာဝတီျမစ္အေရွ႔ဘက္ကမ္းတြင္တည္ရွိၿပီးပဲခူးတိုင္း၏အေနာက္ေျမာက္ဘက္ အစြန္ဆုံးၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကားလမ္း (၁၇၉) မိုင္၊ မီးရထားလမ္း(၁၆၁) မိုင္ရွည္လ်ားၿပီး ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္းဆုံးၿမိဳ႕လမ္းျဖစ္သည္။ျပည္ၿမိဳ႕မွတဆင့္မေကြးတိုင္းကိုျဖတ္၍ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ပုဂံ စေသာေဒသမ်ားသို႔လည္းေကာင္၊မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔လည္းေကာင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ျဖတ္၍ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕မ်ားမွ တဆင့္ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအထူးေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ ေရလမ္းအားျဖင့္ ရန္ကုန္မွ ၂၆၃ မိုင္ကြာေ၀း၍ ေလေၾကာင္းလမ္းအဆက္အသြယ္လည္းရွိသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ထင္ ရွားေသာေရွးေဟာင္းပ်ဴၿမိဳ႕ေတာ္သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိေမွာ္ဇာအရပ္တြင္ တည္ရွိသည္။  ေရွးလက္ရာပ်ဴယဥ္ေက်းမူ႔မ်ားအားယခုထက္တိုင္ပင္ေတြ႔ရွိႏိုင္ ေသးသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိေသာ   ေနရာတြင္ မည္သည့္ခုႏွစ္မွစ၍ မည္သူက ၿမိဳ႕တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း တိက်ခိုင္မာေသာ မွတ္တမ္းမရွိေပ။

Continue reading

Thayyaykhittayar

Pyay is a town in the Pegu Division in Myanmar. Pyay is positioned on the Ayeyarwady River and is 260 km northwest of Yangon.The district of Pyay encompasses the valley of the Ayeyarwady, located between Thayetmyo, Hinthada and Tharrawaddy districts. Along the western side of Pyay District are the Rakhine Yoma mountain ranges, and along the eastern side are the Pegu Yoma mountain ranges. Pyay District’s main towns are Pyay, Shwedaung, and Paungde.

Continue reading

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 173.245.52.102
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar