သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

ဗုဒၶသာသနာ ဖြံ႔ၿဖိဳး စည္ပင္ လာေတာ့မည့္ သေရေခတၱရာ ပ်ဴေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ ၅ မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ ေအဒီ (၄) ရာစုမွ ေအဒီ (၅) ရာစုအတြင္း စည္ပင္ထြန္းကားခဲ့ေသာ သေရေခတၱရာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပ်ဴေခတ္ၿမိဳ႕ေဟာင္း သံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ (၁) ဟန္လင္း၊ (၂)ဗိႆႏုိး၊ (၃) သေရေခတၱရာ တို႔ရွိသည့္အနက္ သေရေခတၱရာပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ အႀကီးဆံုးႏွင့္ ေရွးအက်ဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားရာ အခ်က္အခ်ာေဒသက်ေသာ ေဒသျဖစ္ခဲ့သည္။

သေရေခတၱရာၿမိဳ႔ေတာ္ကို ိသာသနာေတာ္ သကၠရာဇ္ (၁၀၁) ခုႏွစ္တြင္ ဂ၀ံပေတ့အရွင္သူျမတ္ အမွဴးျပဳ၍ ဘုန္းတန္ခိုး၊ လက္႐ံုးႀကီးမားေသာ ဒြတၱေဘာင္မင္းႀကီး တည္ေထာင္ အုပ္စိုးေတာ္မူခဲ့သည္။ သေရေခတၱရာသည္ တစ္ခ်ိန္က ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားေသာ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္ ခဲ့သည္ကို ယခုတိုင္အထင္အရွားတည္ရွိေနေသာ ေစတႀီကီး သံုးခုႏွင့္ ေ႐ွးေဟာင္း ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕႐ိုးႏွင့္ က်ဳံးမ်ား၊ ဂူေပါက္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ကြက္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပ်ဴေခတၱအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားက သက္ေသျပလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ သုပညာနာဂရဆိႏၵမင္း လက္ထက္တြင္ ပ်က္သုဥ္းသြားခဲ့ရသျဖင့္ ၅ ဒသမ ၅ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္၀န္းေသာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမႀကီးအတြင္း၌ (၁) ေဘာေဘာႀကီးေစတီ (ဉာဏ္ေတာ္ ၁၅၃ ေပ)၊ (၂) ဘုရားႀကီးေစတီ (ဉာဏ္ေတာ္ ၁၃၉ေပ)၊ (၃) ဘုရားမာေစတီ (ဉာဏ္ေတာ္ ၁၃၈ ေပ) တို႔မွလြဲ၍ သာသနိကအေဆာက္အအံု အမ်ားစုမွာ ပ်က္စီးေပ်ာက္ ကြယ္သြားခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ သေရေခတၱရာေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈမ်ားႏွင့္အတူ သာသနာေတာ္ စည္ပင္ထြန္း ကားလာေတာ့မည့္ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ေရာင္ျခည္မ်ား ယွက္သန္းလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ေရွးေဟာင္းသုေတသန အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနႏွင့္ (ICOMOS) အဖြဲ႕တို႔သည္ သေရေခတၱရာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ ျဖစ္လာေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ က (ICOMOS) ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာေကာင္စီမွ ပညာရွင္ ေဒါက္တာဆူဆန္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ သေရေခတၱရာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေစတီပုထိုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း၊ ေဒသခံဆရာေတာ္မ်ား၊ ေဒသခံရြာသူ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သေရေခတၱရာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈေဒသသည္ ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ အေစာဆံုးၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားခဲ့ေသာအခ်က္မွာ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ျဖစ္ေရးအတြက္ အဓိက အေရးပါလ်က္ရွိသည္။ သေရေခတၱရာတြင္ လူႀကီးသူမတို႔၏ ဆို႐ိုးစကားတစ္ခုရွိသည္မွာ ျမင္ဗာဟုဘုရားသည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ျဖစ္၍ ၾကက္ပ်ံမက် စည္ကားလိမ့္မည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ မေ၀းေတာ့ေသာ အနာဂတ္ကာလတြင္ သေရေခတၱရာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမႀကီးသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားျဖင့္ တစ္စတစ္စ စည္ကားလာၿပီး ေဒသဖ႕ံြ ၿဖဳိး တိုးတက္ျမင့္မားလာမႈႏွင့္အတူ ဗုဒၶသာသနာေတာ္လည္း ျပန္လည္စည္ကားဖြံ႕ၿဖဳိ း လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ကိုသက္ (ဇီးကုန္း)

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 173.245.52.102
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar