သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

ကံမျမိဳ႔နယ္တြင္ ေအဝမ္းမီးဖိုသံုးစဲြေရး ပညာေပးေဟာေျပာ

ကံမ စက္တင္ဘာ ၂၉

ကံမျမိဳ႔နယ္ ပယ္က်ေက်းရြာတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက ္ မြန္းလြဲတစ္နာရီက ေအဝမ္း မီးဖိုသံုးဆြဲေရး ပညာေပး ေဟာေျပာပဲြက်င္းပရာ အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန သရက္ခရိုင္ရံုးမွ လက္ေထာက္ညႊန္ျကားေရးမွူး ဦးဝင္းျမင့္က ေအဝမ္းမီးဖိုသံုးစဲြ ေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊

ကံမျမိဳ႔နယ္ အပူပိုင္းေဒသ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး ဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရိွ ဦးျမင့္စိန္က ထင္းအစား အျခားေလာင္စာ သံုးစြဲေရးႏွင့္ ေသာက္သံုးေရရ႐ွိေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီး ေဆြးေနြး ေဟာေျပာချဲ့ကသည။္ ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားအား ေအဝမ္းမီးဖိုအလံုး ၈ဝ ကို အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး ဦးစီးဌာနက အခမျဲ့ဖန္႔ေဝခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

MAL

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 172.69.62.99
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar