သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

7daysေသြးႏွင့္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မွရံုးခန္းငါးခုဖြင့္လွစ္ျပီး

ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ျခမ္းျပည္ခရိုင္ျပည္ျမိဳ႔နယ္ေပါင္းတေမာ့ေက်းရြာအုပ္ စုေပါင္းတေမာ့ေက်းရြာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးခန္း၌7daysေသြးႏွင့္ အေထြေထြက်န္းမာေရးေစာက္ေရွာက္မွဳအဖြဲ႔မွဇူလိုင္လ(၂၈)ရက္နံနက္(၉)နာရီတြင္ ရံုးခန္းဖြင့္ပြဲက်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

7daysေသြးႏွင့္အေထြေထြက်န္းမာေရးေစာက္ေရွာက္မွဳအဖြဲ႔ရံုးခန္းမ်ားကိုျပည္၊ပန္းေတာင္း၊ သဲကုန္း၊ေမွာ္ဇာတို႔တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီးယခုေပါင္းတေမာ့ေက်းရြာအပါအ၀င္ရံုးခန္းငါးခု ဖြင့္လွစ္ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း7daysဥကၠဌဦးစိုးႏိုင္မွေျပာၾကားခဲ့သည္။ “အခုအခ်ိန္ကေကာက္စိုက္လို႔ပင္ပန္းေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္လယ္ယာက႑ေတြျပီးတဲ့ အခါက်ရင္စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲေတြလုပ္မယ္။မိုးရာသီျဖစ္တဲ့အတြက္ေသြးလြန္တုတ္ေကြး   ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာနဲ႔ျမိဳ႔ေပၚကေဆးရံုၾကီးေတြနဲ့ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္ဖို႔အရင္ၾကိဳးစားရမယ္။”ဟု၄င္းမွဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေသြးပုလင္းေပါင္း (၂၀၀၀)ေက်ာ္ခြဲစိတ္လူနာ(၂၀၀)ေက်ာ္၊မ်က္စိေ၀ဒနာသည္(၁၀၀၀)ေက်ာ္ ႏွင့္ကို၀န္ေဆာင္မိခင္ (၂၀၀)ေက်ာ္အား7daysေသြးႏွင့္အေထြေထြက်န္းမာေရးေစာက္ေရွာက္မွဳအဖြဲ႔မွပံ့ပိုး ကူညီမွဳေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

New Ice               

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 162.158.79.142
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar