သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

MCPA, MCIA မွ ျပည္ၿမိဳ႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ IT Show က်င္းပမည္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ယဥ္ေက်းမႈ႐ံု ၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂-၂၃) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကြန္ျပဴတာပညာ႐ွင္အသင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကြန္ျပဴတာလုပ္ငန္း႐ွင္အသင္းတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ (ျပည္) IT & Mobile Fair 2014 ကို က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ျပဴတာအသင္းကို ၅.၈.၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ျပည္၊ သာယာဝတီ ခရိုင္ (၄)ခုျဖင့္ စတင္ဖြဲစည္းခဲ့ၿပီး IT Show ပြဲမ်ားကို ၂၃ – ၂၄ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႔ (ပထမအႀကိမ္-ေတာင္ငူ)၊ ၈ – ၁၀ မတ္လ ၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ၿမိဳ႔ (ပထမအႀကိမ္-ျပည္)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ဝင္ဘာလ (၂၃-၂၄) ရက္ေန႔တြင္ (ဒုတိယအႀကိမ္-ေတာင္ငူ) တို႔ ၌ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယခုျပဳလုပ္မည့္ IT & Mobile Fair 2014 Pyay ျပပြဲကို ျပည္ၿမိဳ႕၊ ယဥ္ေက်းမႈ႐ံုတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕မွ နယ္ခံဆိုင္မ်ား ပိုမိုပါဝင္ျပသႏိုင္ရန္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို သက္သာေသာႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ခန္းမ်ား ၄၀ ခန္႔ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရပါသည္။ အဆိုပါျပပြဲတြင္ Pyay City ၏ MV CCTV မွ ပါဝင္ျပသမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 172.69.62.99
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar