သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

Monthly Archives: October 2013

ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ လုံၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ား ခ်ထား

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ-၂၇

ပ်ဳၿမဳိ႕ေဟာင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူ ခရီးသြားမ်ား လုံၿခဳံမႈရွိရန္ႏွင့္ အကူအညီရရွိရန္တုိ႔အတြက္ လုံၿခဳံေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခ်ထားေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန အမ်ဳိးသားျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

Continue reading

နတ္တလင္း ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား သြားလာမႈလြယ္ကူေရး ေဆာင္ရြက္

နတ္တလင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၉

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး နတ္တလင္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ နတ္တလင္း-တာပြန္-မုိးညိဳလမ္း၌ တာပြန္လမ္းပိုင္းကို စတင္လမ္းခင္းေနၿပီျဖစ္သည္။

Continue reading

သဲကုန္း၌ က်န္းမာေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

သဲကုန္း ေအာက္တိုဘာ ၂၉

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခ႐ိုင္ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ကုန္းအုပ္စု စျံပေက်းရြာ အလကေက်ာငး္ ၌ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ နနံ က္ ၈ နာရီက အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ျပည္သူဗဟိုျပဳ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ တင့္ရႊန္း ဥးီ ေဆာင္ေသာ အထူးကု ဆရာ၀န္ ၄၀ တို႔က ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

Continue reading

ယာဥ္ေပၚမွ ျပဳတ္က် ေသဆုံး

နတ္တလင္း ေအာက္တုိဘာ ၂၉

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ တာပြန္ေလးေဒါင့္ကြင္း ရပ္ကြက္ေန ေက်ာ္ထြန္း (၃၃ႏွစ္) သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ျပညၿ္မဳိ ႕မွ ယာဥ္ေမာင္း မင္းေဇာ္ ( ၄၀ ႏွစ္) ေမာင္းေသာ ဟိုင္းလတ္ အ၀ါေရာင္ ၃ဂ/—- ျပည္ – ႀကဳိ ႕ ပင္ေကာက္ လူစီးကားျဖင့္ ျပန္လာရာ

Continue reading

နတ္တလင္းၿမိဳ႔နယ္တြင္းရွိ ေက်းရြာ သံုး ရြာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိ

နတ္တလင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၈

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေခ်ာက္ခမ္းေက်းရြာ၊ ေရၾကည္ေက်းရြာႏွင့္ ေခ်ာင္းခြ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္မွစ၍ ကုိယ့္အားကုိယ္ကိုးလွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါေက်းရြာမ်ား အတြက္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

Continue reading

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 173.245.52.102
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar