သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

(20)ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ရိုးရာ ဆို၊က၊ေရး၊တီး ခရိုင္အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ျပိဳင္ပြဲ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

၂၉.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ မနက္(၈.၀၀)အခ်ိန္က ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး(ေနာက္) ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ဇာတ္ရံုၾကီးတြင္ (20)ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔၏ရိုးရာ ဆို၊က၊ေရး၊တီး
ခရိုင္အဆင့္ေရြးခ်ယ္ျပိဳင္ပြဲၾကီးကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါျပိဳင္ပြဲၾကီး ကိုအမွတ္ေပး အကဲျဖတ္ဒိုင္(၆)ဦးျဖင့္ စီစစ္ေရြးခ်ယ္သြားခဲ့ပါသည္။ ျပည္ျမိဳ႕နယ္ သဘင္ပ
ညာရွင္မ်ား အစည္းအရံုး ဥကၠဌ ဦးစိန္ဗိုလ္ထက္ မွ ျပည္သတင္းကို ယခုလိုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္က ျပည္ျမိဳ႕နယ္ သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအရံုး ဥကၠဌ ဦးစိန္ဗိုလ္ထက္ပါ ျမိဳ႕သစ္မွာေနတာပါ အေျခခံပညာရွင္အဆင့္ကို (၅ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္)အထိ ၀ါသနာရွင္ေတြကိုေတာ့ ပထမ
တန္းအထိေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ လာမည့္ေအာက္တိုဘာလ (၅)ရက္ေန႔မွ (၁၀)ရက္ေန႔အထိကို တိုင္းအဆင့္မွာ ေရြးခ်ယ္ခံရသူေတြကို ထပ္မံယွဥ္ျပိဳင္သြားျပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေတြေပးအပ္သြားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္ဟု ျပည္ျမိဳ႕နယ္ သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအရံုး ဥကၠဌ ဦးစိန္ဗိုလ္ထက္ မွ ျပည္သတင္းသို႔ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။
မနန္႔ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္(ျပည္ျမိဳ႕…ေရႊထိပ္ထားဖိနပ္ဆိုင္) သမီးကပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္တာပါ ျပည္ျမိဳ႕ အ.ထ.က(၁) မွ (၅)တန္းတက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ေက်ာင္းသူပါ
(အက)နဲ႔၀င္ေရာက္ျပိဳင္မွာပါ ပထမတုန္းကေတာ့ ေက်ာင္းပြဲေတြမွာကျပခဲ့ဖူးပါတယ္ ဟု မနန္႔ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္(ျပည္ျမိဳ႕…ေရႊထိပ္ထားဖိနပ္ဆိုင္) မွ ျပည္သတင္းသို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
ေမာင္အိုက္မင္းခန္႔ေမာင္(ပန္းေတာင္းျမိဳ႕) သားကပန္းေတာင္ျမိဳ႔ကပါ (အဆို)နဲ႕လာျပိဳင္တာပါ ဒုတိယအၾကိမ္လာေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္တာပါ ပထမအၾကိမ္ကိုေတာ့ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕မွာပဲျပိဳင္ခဲ့ပါတယ္
ဟုေမာင္ အိုက္မင္းခန္႔ေမာင္(ပန္းေတာင္းျမိဳ႕) မွ ျပည္သတင္းသို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။
ေမာင္မင္းသစ္ႏိုင္(ျပည္ျမိဳ႕) သားကေတာ့ ျပည္မွာပဲေနပါတယ္ အ.ထ.က.(၁) ေက်ာင္းမွ (၈)တန္း (D)အခန္းမွာပညာသင္ၾကားေနတဲ့သူပါ ပထမဆံုးယွဥ္ျပိဳင္တာပါ သီခ်င္းက(၄)ပုဒ္ေရြးထားပါတယ္
အဲဒိသီခ်င္း(၄)ပုဒ္ထဲမွ (၁)ပုဒ္ကိုပဲ သီဆိုျပိဳင္ပြဲ၀င္ရမွာပါလို႔ ေမာင္မင္းသစ္ႏိုင္(ျပည္ျမိဳ႕) မွ ျပည္သတင္းသို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။
ေမာင္စည္သူေက်ာ္(ျပည္ျမိဳ႕) သားက (အက)နဲ႕ယွဥ္ျပိဳင္တာပါ ျပည္ျမိဳ႕ ဦးစိန္ခိုေဆးတိုက္မွာပဲေနပါတယ္ အ.ထ.က(၁)ေက်ာင္း (၇)တန္း(E)ခန္းကပါ ပထမဦးဆံုးယွဥ္ျပိဳင္တာပါ သားဆုရဖို႔အထိ
အမ်ားၾကီးေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္ဟု ေမာင္စည္သူေက်ာ္(ျပည္ျမိဳ႕) မွ ျပည္သတင္းသို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ျပည္သတင္း

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 172.69.62.99
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar