သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး (အေနာက္) ရံုးခြဲဆိုင္ဘုတ္တင္ ပြဲက်င္းပ

ျပည္႕သဲေမာင္(ျပည္) ဓါတ္ပုံ ေအာင္ဓါတု

pyaycity-house-agency-opening

ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး (အေနာက္) ရံုးခြဲဖြင့္ပြဲဆိုင္းဘုတ္တင္အခမ္းအနားကို ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ျပည္ခရိုင္၊ ျပည္ျမိဳ႕ ေရႊတစ္ေခ်ာင္း လမ္း နွင့္ ေအာင္ဆန္းျပည္ သာယာလမ္းေထာင္႔ အသင္းရုံးခြဲတြင္ ၾသဂုတ္(၂၅)ရက္ေန႕ နံနက္ (၈) နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း (ဗဟို) ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးသန္းဦး (မ႑ိဳင္ အိမ္ျခံေျမ) ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္) အိမ္ၿခံေၿမ၀န္ ေဆာင္မႈအသင္းဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာ္တိုးႏွင္႔ ဗဟိုအလုပ္အမွဴေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားမွ ရံုးခြဲနွင့္ အသင္းဆိုင္းဘုတ္အား ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႔သည္။ အသင္းအေနျဖင့္ လံုးျခင္း ၊ ေျမ ၊ တိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းခ်လိုပါက တန္ဘိုးက်ပ္ သိန္း (၁၀၀) အထက္ ကို ေရာင္းခ်သူဘက္မွ ၂ % အက်ိဳးေဆာင္ခယူျပီး ၊ နွစ္ခ်ဳပ္ အငွားျဖစ္ပါက ငွားခတစ္လစာ အက်ိဴးေဆာင္ခရယူျခင္းျဖင္႔ ျမန္မာနိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံလုံး အက်ိဳးေဆာင္းခမ်ား တေျပး ညီသတ္ မွတ္ထားျပီး ေရာင္းသူ ၀ယ္သူမ်ား ေရာင္းမွား ၊ ၀ယ္မွားမျဖစ္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပး
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းရုံးခြဲမွသိရသည္။ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး(အေနာက္) အေနျဖင့္ ဗဟိုအသင္းမွ ၾကီးမွဴး၍ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား အခမဲ့ပညာသင္တန္းကို ၾသဂုတ္(၂၃) ရက္မွၾသဂုတ္(၂၄) ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္ပို႕ခ်ခဲ့ရာ သင္တန္းသား (၃၅) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့က်ျပီး ပဲခူတိုင္းေဒသၾကီး (အေနာက္ျခမ္း)အိမ္ ၊ျခံ၊ေျမ ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း(ရုံးခြဲ)အား ဦးေမာင္ေမာင္တိုး ဥကၠဌ၊ဦးထင္ေက်ာ္ဦးအတြင္းေရးမွဴး ၊ေဒၚစန္းစန္းေမာ္ တြဲဖက္အတြင္းေရး ၊ေဒၚသူဇာႏြယ္ ဘဏႅာေရးမွဴး၊ ေဒၚစန္းစန္းေအး စာရင္းစစ္ ၊ဦးသန္းဦး စည္းရုံးေရး ၊ဦးေက်ာ္ေအာင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ၊ဦးစိုးဦး အလုပ္အမႈေဆာင္ ၊ဦး၀င္းေအာင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ တို႔ျဖင္႔ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ေၾကာင္းအသင္းမွရုံးခြဲမွသိရသည္။

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 162.158.79.10
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar