သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

ျပည္ၿမိဳ႕၊ န၀ေဒးသၾကားစက္မွ စက္ရံု ကတၱားအေလးခ်ိန္ မွားယြင္း ခ်ိန္ခဲ့သည့္ အတြက္ စက္ရံုတာ၀န္ရွိသူမွ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကားသမားမ်ားအား ေတာင္းပန္

pyaycity-suger-cane-truckျပည္႕သဲေမာင္(ျပည္)

 

 

ပဲခူးတုိ္င္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ခရိုင္၊ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ၊ န၀ေဒးသၾကားစက္သို႔ ႀကံ လာေရာက္ေရာင္းခ်ေသာ ကားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ေရာင္းခ်ရမည့္ ရက္ထက္ တစ္ရက္ေစာေနသျဖင့္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကားမ်ားအား ႀကံစိုက္ပ်ိဳး ေရးတာ၀န္ခံ မင္းေက်ာ္ဦးဆိုသူမွ ႀကံကားတစ္စီးလွ်င္ ဒဏ္ေငြ (၁၀၀၀၀ိ/-) ေပးေဆာင္ရန္ ႀကံကား(၆)စီးကို ေတာင္းခဲ့ သည္။ ထုိသု႔ိႀကံကား (၆) စီးအား ဒဏ္ေငြ (၁၀၀၀၀ိ/-) ေတာင္းခဲ့သည့္အတြက္
ကားသမားမ်ားမွ မေပးႏုိင္ေၾကာင္းေျပာဆို ရာတြင္ မင္းေက်ာ္ဦးဆိုသူမွ ပိုက္ဆံမေပးႏုိင္ေသာ ကားမ်ားကို ျပန္ခိုင္းခဲ့သည္။ ထုိသု႔ိျပန္ခို္င္းရာ အျခားႀကံကားမ်ားပါ စက္ရံုသို႔ ႀကံမေရာင္းခ်ေတာ့ဘဲ ကား (၉) စီးျပန္ထြက္စဥ္ ႀကံ၀ယ္အရာရွိ ဦးၾကည္၀င္းႏွင့္ ဒိုင္မွဴးအခ်ိဳ႕မွ မျပန္ရန္ေျပာဆိုၿပီး ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ႀကံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကားသမားမ်ားထံမွ ၾကားသိရသည္။ ႀကံ၀ယ္အရာရွိ ဦးၾကည္၀င္းႏွင့္ ဒိုင္မွဴးအခ်ိဳ႕မွ မိမိတို႔စက္ရံုတြင္သာ ႀကံေရာင္းခ်ရန္ ေျပာခဲ့သျဖင့္ ကားသမားမ်ား ႏွင့္ ႀကံေတာင္သူအခ်ိဳ႕က ကတၱားအေလးခ်ိန္ မမွန္ေၾကာင္းထပ္မံေျပာခဲ့ၿပီး ကတၱားအေလးခ်ိန္ မွန္မွသာ ႀကံေရာင္းခ်မည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ န၀ေဒးသၾကားစက္ တာ၀န္ရွိသူ မစၥတာအမြန္လတ္မွ ၄င္း၏ ကားျဖင့္ သၾကားအိတ္မ်ား တင္ေဆာင္ၿပီး ကတၱားအေလးခ်ိန္အား တိက်မႈရွိ/ မရွိ၊ စမ္းသပ္ၾကည့္ရာတြင္ ကတၱားအေလးခ်ိန္ မွားယြင္းေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္ အတြက္ မစၥတာအမြန္လတ္မွ မိမိတို႔ ကတၱားအေလးခ်ိန္သည္ မွားယြင္းေနေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာဆိုၿပီး ေနာက္ေနာင္ ယခုကဲ့ သို႔ေသာ အေလးခ်ိန္မမွန္ျခင္း၊ ကတၱားကြာ
ျခားမႈမရွိေစရန္ ႀကံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကားသမားမ်ားထံသို႔ ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း ႀကံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကားသမားမ်ားထံမွ သတင္းစကား ၾကားသိရသည္။

 

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 173.245.52.102
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar