သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

ျပည္ျမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင္ ႔ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနမွ မိုးပြင္႔အဆင္႔(၆) ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပား ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္

သတင္း ျပည္႕သဲေမာင္(ျပည္)
ဓါတ္ပုံ လ၀ကရုံး

pyaycity-nric-card-making

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ျပည္ျမိဳ႕နယ္ လႊစင္အုပ္စု အေရွ႕ပုပၸါးရြာ ၊ ဆီဆုံကုန္း ၊ န၀င္ကြက္သစ္ ၊ ေအးျမသာယာ ၊ အင္ေတာသာလယ္ဘဲ ၊ လက္ပံလ်ဳိ ၊ လႊစင္ ၊ သေျပခုံ စသည္႔ ေက်းရြာမ်ားသို႔ စက္တင္ဘာ(၂၅) ရက္ႏွင္႔(၂၆) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ႔က် ေၾကာင္း
သိရသည္။ ျပည္ျမိဳ႕နယ္ လ၀ကဦးစီးမွဴ းဦးေဇာ္ေဇာ္ဦး ၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းဦးေအးစိုး
၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၀င္ ဦးၾကည္စိုး ၊ လ၀က ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္က်ေသာ ေဒၚေမာ္လြင္ဦး ေဒၚဥမၼာလြင္၊ သီးရန္ႏိုင္ေအး ၊ ဦးဇင္မင္းထြန္း တို႔မွ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ႔က်ျပီး အဆိုပါႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပာမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးရာသို ႔ခရိုင္လ၀က ဦးစီးမွဴ း ဦးေက်ာ္ေမာ္ထြန္း မွလိုက္လံၾကည္႔ရႈ႕စစ္ေဆး
ခဲ႔သည္။ ထိုသို႔မိုးပြင္႔(၁) မွမိုးပြင္႔(၆) အတြင္း ျပည္ျမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႕ အင္အား၀န္ၾကီးဌာနက ရုံးတြင္း ႏိုင္ငံေရး စိစစ္ေရး ကတ္ျပား (၁၅၉၆) ဦး ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔ ႏိုင္ငံေရး စိစစ္ေရးကတ္ျပား (၂၇၅၉) ဦးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ႔ျပီး စုစုေပါင္း (၉၁၃၈) ဦး အား ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ေအာက္တိုဘာ ပထမအပတ္ (၁၁) လပိုင္းတြင္ ၀က္ထီးကန္တိုက္နယ္ ေက်ာသာအုပ္စု ေကာက္ပုံကြင္းရြာသို႔ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 162.158.79.10
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar