သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

ဥပေဒေပါင္း (၂၁၀) ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

pyaycity-protest-on-2014-decျပည္႕သဲေမာင္(ျပည္)

 

 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (စ)၊ ပုဒ္မ (၄၃၆) ႏွင့္ ျပင္ဆင္သင့္ေသာ ဥပေဒေပါင္း (၂၁၀) အား ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ပဲခူးတို္င္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ခရိုင္၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ န၀င္းရပ္ကြက္၊ ၀ါရံုရပ္ေန ကို၀င္းလိႈင္သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၄)ရက္၊ ညေန (၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္ခန္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ” ၅၉ (စ) ၊ (၄၃၆) ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အေရးေတာ္ပံုလႈပ္ရွားမႈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး သည္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ျဖစ္တယ္။ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ တုိင္းရင္သားျပည္သူအားလံုး ၏ ဘံုရန္သူသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပဲျဖစ္တယ္။ ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လက္မွတ္ေပးလို႔မွ မလံုေလာက္ေသးဘူး ဆိုရင္ အသက္ေပး၍ ျပင္ဆင္မည္” ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ ကို၀င္းလိႈင္က ေျပာသည္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေက်ာက္ရုပ္တြင္စုေ၀းကာ ” ၅၉(စ)၊ (၄၃၆) ၂၀၀၈ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအေရးေတာ္ပံုလႈပ္ရွားမႈ” ” ဦးေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္၏ ကယ္တင္မႈေၾကာင့္ အာရွအခ်မ္းသာဆံုးႏုိင္ငံမွ ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္သြားခဲ့။ ဦးသန္းေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္၏ ကယ္တင္မႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္မွ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္သြားခဲ့။ ဦးမင္းေအာင္လိႈႈ္င္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္၏ ကယ္တင္မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆင္းရဲ ဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္မွ ရုန္းမထြက္ႏုိ္င္ခဲ့။ လယ္
သမားသားသမၼတျဖစ္မွ လယ္သမားေတြ ေထာင္က်ကုန္ေတာ့တယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ဗမာလူမ်ိဳး သမၼတျဖစ္မွ ဘုရားသား ရဟန္းသံဃာေတြ အရွင္လတ္လတ္ မီးေလာင္တယ္” ဟူေသာစာသားမ်ား ေရးသားထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္ငယ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေက်ာက္ရုပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းအတုိင္း ေျမာက္ေစာင္းတန္းလမ္း နာရီစင္ေရွ႕တြင္ ေခတၱရပ္နားၿပီး နာရီစင္ေရွ႕မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းအတိုင္း ျပန္လည္ခ်ီတက္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီး ေက်ာက္ရုပ္ ေရွ႕တြင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လူစုခြဲခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ” ဘာလုပ္ေနလဲ – ခ်ီတက္ေနတယ္ . . . ခ်ီတက္ေနတယ္။ ဘာလုပ္ဖို႔လဲ – ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔ . . . ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔။ ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ – ျပည္သူ႔အတြက္ပဲ. . . ျပည္သူ႔ အတြက္ပဲ။ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒျပင္ဆင္ေရး – ဒုိ႔အေရး . . .ဒို႔အေရး၊ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အေရးေတာ္ပံု – ေအာင္ရမည္ … ေအာင္ရမည္ ” ဟု ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေၾကြးေၾကာ္ကာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 173.245.52.102
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar